gib

MUHSGK (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) Kodları

KODGRUPAÇIKLAMA
011ÜcretAsgari Ücretli(GVK Md. 94/1)
012ÜcretDiğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemeler (GVK Md. 94/1)
013ÜcretKıdem Tazminatı
014ÜcretHuzur Hakkı
015Ücretİhbar Tazminatı
016ÜcretYer altı ve Yer Üstü Maden İşçileri
017Ücret4691 Sayılı Kanun Kapsamı
021SERBEST MESLEK18 inci Madde Kapsamına Giren Ödemeler (GVK Md. 94/2-a)
022SERBEST MESLEKDiğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (GVK Md. 94/2-b)
031YILLARA YAYGIN İNŞAATBirden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Dolayısıyla Yapılan Hakediş Ödemeleri (GVK Md. 94/3)
032YILLARA YAYGIN İNŞAATBirden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Uğraşan Kurumlara Yapılan Hakediş Ödemeleri (KVK Md. 15/1-a)
041KİRA70 inci Maddede Yazılı Mal ve Hakların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/5)
042KİRAKooperatiflere Ait Taşınmazların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler (KVK Md. 15/1-b)
052YATIRIM FONU VEYA ORT. KAZANÇLARIMen. Kıy. Yatırım Fonu ile Ort. Portföy Kazançları (GVK Geç. Md. 67/8)
053YATIRIM FONU VEYA ORT. KAZANÇLARIAltın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Yatırım Fonu veya Ort. Portföy Kazançları (KVK Md. 15/3)
054YATIRIM FONU VEYA ORT. KAZANÇLARIGirişim Sermayesi Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları (KVK Md. 15/3)
055YATIRIM FONU VEYA ORT. KAZANÇLARIGayrimenkul Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları (KVK Md. 15/3)
056YATIRIM FONU VEYA ORT. KAZANÇLARIKonut Finansmanı Fonu ile Varlık Finansmanı Fonu Kazançları (GVK Geç. Md. 67/8)
061KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARITam Mükellef Kurumlar Tarafından, Tam Mükellef Gerçek Kişilere, Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefi Olmayanlara ve Gelir Vergisinden Muaf Olanlara Dağıtılan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (GVK Md. 94/6-b-i)
062KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARITam Mükellef Kurumlar Tarafından Dar Mükellef Gerçek Kişilere ve Gelir Vergisinden Muaf Olan Dar Mükelleflere Dağıtılan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (GVK Md. 94/6-b-ii)
065KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARIVergiden Muaf Olan Kurumlara Dağıtılan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (KVK Md. 15/2)
071YAT. İND.Yatırım İndiriminden Yararlanan Kazançlar (GVK Geç. Md. 61)
081HER NEVİ TAHVİL FAİZLERİHer Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi, Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (GVK Md. 94/7)
082HER NEVİ TAHVİL FAİZLERİHer Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi, Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (GVK Geç. Md. 67/2)
083HER NEVİ TAHVİL FAİZLERİHer Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, 4749 Sayılı Kanuna Göre Kurulan Varlık Kiralama Şirketleri, Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (KVK Md.15/1-c)
091ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLERTicaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Hayvanlar ve Bunların Mahsulleri ile Kara ve Su Avcılığı Mahsulleri İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-a-i)
092ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLERTicaret Borsalarında Tescil Ettirilmeksizin Satın Alınan Hayvanlar ve Bunların Mahsulleri ile Kara ve Su Avcılığı Mahsulleri İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-a-ii)
101MEVDUAT FAİZLERİTL Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizler (GVK Geç. Md. 67/4)
93ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLERTicaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-b-i) (***)
94ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLERTicaret Borsalarında Tescil Ettirilmeksizin Satın Alınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-b-ii) (****)
95ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLERZirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Orman İdaresine veya Orman İdaresine Karşı Taahhütte Bulunan Kurumlara Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-c-i)
96ZİRAİ MAHSULLER VE HİZMETLERZirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Diğer Hizmetler İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-c-ii)
102MEVDUAT FAİZLERİDöviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizler ile Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)
111FAİZSİZ OLARAK KREDİ VERENLERE ÖDENEN KAR PAYLARIFaizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları ile Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Katılım Bankalarınca Kar ve Zarara Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)
121REPORepo Gelirleri (GVK Geç. Md. 67/4)
131BES VE DİĞER ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELERGVK’ nın 75/15 inci Maddesinin (a) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarları (GVK Md. 94/15-a)
132BES VE DİĞER ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELERGVK’ nın 75/15 inci Maddesinin (b) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarları (GVK Md. 94/15-b)
133BES VE DİĞER ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELERGVK’ nın 75/16 ıncı Maddesinin (a) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarı (GVK Md. 94/16-a)
134BES VE DİĞER ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELERGVK’ nın 75/16 ıncı Maddesinin (b) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarı (GVK Md. 94/16-b)
135BES VE DİĞER ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELERGVK’ nın 75/16 ıncı Maddesinin (c) Alt Bendinde Yer Alan İrat Tutarı (GVK Md. 94/16-c)
141DİĞER ÖDEMELERTelif ve Patent Hakları Satışı Dolayısıyla Dar Mükellefiyete Tabi Olanlara Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/4)
142DİĞER ÖDEMELERBaşbayiler Hariç Olmak Üzere 14/03/2007 Tarihli ve 5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarına İlişkin Olarak; Bilet, Kupon ve benzerlerini Satanlara, Düzenlenen Her Türlü Bahis ve Şans Oyunlarının Oynatılmasına Aracılık Edenlere, Diğer Kişilerce Çıkartılan Bu Nitelikteki Biletleri Satanlara Yapılan Komisyon, Prim ve Benzeri Ödemelerden (GVK Md. 94/10-a) (KVK Md. 15/1-g)
143DİĞER ÖDEMELER4077 s. Kanuna Göre Kapı Kapı Dolaşmak Suretiyle Tüketiciye Satanlara Yapılan Komisyon, Prim vb. Ödemeler (GVK Md. 94/10-b)
144DİĞER ÖDEMELERPTT Acenteliği Yapanlara Bu Faaliyetleri Nedeniyle Ödenen Komisyon Bedeli (GVK Md. 94/12)
145DİĞER ÖDEMELEREsnaf Muaflığından Yararlananlara Mal ve Hizmet Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/13-a, c, d)
146DİĞER ÖDEMELEREsnaf Muaflığından Yararlananlara Hurda Mal Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/13-b)
151 DİĞERLERİ
221KVK 30 MGYÖ – YILLARA YAYGIN İNŞAATDar Mükellef Kurumlara Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle İlgili Olarak Yapılan Hakediş Ödemeleri (KVK Md. 30/1-a)
231KVK 30 MGYÖ – SERBEST MESLEKPetrol Arama Faaliyetleri İçin Yapılan Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (KVK Md. 30/1-b)
232KVK 30 MGYÖ – SERBEST MESLEKDiğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (KVK Md. 30/1-b)
241KVK 30 MGYÖ – GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARIFinansal Kiralama Kapsamındaki Gayrimenkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-c)
242KVK 30 MGYÖ – GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARIDiğer Gayrimenkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-c)
252KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARIHer Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi, Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (GVK Geç. Md. 67/2)
251KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARIHer Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Özelleştirme İdaresi. Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetler ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler (KVK Md. 30/1-ç)
253KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARIMevduat Faizleri (GVK Geç. Md. 67/4)
254KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARIFaizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları ile Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Katılım Bankalarınca Kar ve Zarara Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4)
256KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARIGVK’ nun 75/10 uncu Maddesinde Yazılı Menkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-ç)
257KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARIRepo Gelirleri (GVK Geç. Md. 67/4)
258KVK 30 MGYÖ – KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARIDiğer Menkul Sermaye İratları
262KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-a)’ ya Göre Ödenecek Alacak Faizleri
263KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-b)’ ye Göre Ödenecek Alacak Faizleri
264KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-c)’ ye Göre Ödenecek Vade Farkları
265KAR PAYLARI HARİÇ MENKUL SERMAYE İRATLARI2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5/ç)’ ye Göre Ödenecek Diğer Alacak Faizleri
271KVK 30 MGYÖ – KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARITam Mükellef Kurumlar Tarafından, Dar Mükellef Kurumlara veya Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Dar Mükelleflere Dağıtılan GVK’ nun 75 inci Maddesinin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (KVK Md. 30/3)
272KVK 30 MGYÖ – KURUMLARIN DAĞITTIKLARI KAR PAYLARIDar Mükellef Kurumlarca Ana Merkeze Aktarılan Tutarlar (KVK Md. 30/6)
281KVK 30 MGYÖ – DİĞER ÖDEMELERGayrimaddi Hakların Satışı, Devir ve Temliki Karşılığında Ödenen Bedeller (KVK Md. 30/2)
282KVK 30 MGYÖ – DİĞER ÖDEMELERYetkili Makamların İzni İle Açılan Sergi ve Panayırlarda Yapılan Ticari Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlar (KVK Md. 30/5)
283KVK 30 MGYÖ – DİĞER ÖDEMELERBakanlar Kurulunca İlan Edilen Ülkelerde Yerleşik Olanlara Veya Faaliyet Gösterenlere Yapılan Ödemeler (KVK Md. 30/7)
284 DİĞERLERİ
18ÜcretDöner Sermaye/Performans/Ek Ders Odemesi/Ek ödeme/Kayyum-Bilirkişi ödemesi/Diğer
19ÜcretGemi Çalışanları/Dar Mükellef Kurumların İrtibat Buroları/Apartman Kapıcıları
20Ücret4691 sayılı kanun kapsamında çalışan işverenler/Muhtarlar/Elçiliklerde Çalışan Personel/GVK23/11 Kapsamında Çalışanlar/Diğer
23Serbest MeslekSinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md.5/b)
43KiraSinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md .5/b) kiralaması
97Zirai Mahsuller ve HizmetlerDestek Ödemeleri (GVK Md.94/11-aii; bii)
103Mevduat FaizleriAralık Ayında Tahakkuk Ettirilen Mevduat Faizleri (GVK Geçici Md. 67/4 ve Md. 98)
136Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan ÖdemelerGVK’ nın 75/16 inci Maddesinin (c) Alt Bendinde Yer Alan Ödemeler (GVK Md. 94/16-c)
137İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleriİnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (GVK Md. 94/18)
138İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleriİnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (GVK Md. 94/18)
139İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleriİnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK Md. 15/1-ğ)
140İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleriİnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK Md. 15/1-ğ)
147Diğer ÖdemelerEsnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi alımları karşılığı yapılan ödemeler (94/13-ç)
233KVK 30 ÖDM – Serbest MeslekKVK 30 /smk Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md.5/b)
243KVK 30 ÖDM – Gayrimenkul Sermaye İratlarıKVK 30 / Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md.5/b) kiralaması
279KVK 30 ÖDM – İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleriİnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK Md. 30/1-d)
280KVK 30 ÖDM – İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleriİnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK Md. 30/1-d)
301Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kağıtlarResmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
302Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kağıtlarMaaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
303Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kağıtlarÖdünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler
148Diğer ÖdemelerEsnaf muaflığından yararlananlara internet ve benzeri ortamlar üzerinden yapılan satışlar karşılığı yapılan ödemeler (GVK md. 9/10)
Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara