yapılandırma

TÜRMOB Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu

İçindekiler

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Hakkında Kamuoyunu Duyurusu

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu, TÜRMOB’un 10. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan bir kararla kurulmuş, Fon Yönergesi de yine bu toplantıda kabul edilmiştir.

Anılan Fonun amacı, yangın, sel, deprem gibi doğal afet hallerinde, bu olaylara maruz kalan meslek mensuplarının yaralarını sarmak, dul ve yetimlerine destek olmaktır. Genel Kurulca kabul edilen Yönergenin 3 üncü maddesi “Fon gelirleri başka hiçbir amaçla kullanılamaz. Geçici de olsa başka hesaplara aktarılamaz.” hükmünü amirdir. Fonda biriken paranın bankada nasıl değerlendirileceği de yine Yönergede belirtilmiştir.

Bugüne kadar fonda biriken ve piyasa faiz oranının daha üzerinde bir oranla, tüm kamu ve özel bankalara açık ihale usulü ile nemalandırılan para, doğal afetlerde meslek mensuplarına yardım yapılması dışında hiçbir suretle kullanılmamış, ayrı bir hesapta izlenerek her zaman hesap verilmeye uygun halde tutulmuştur. Fona giren ve fondan çıkan her kuruş kayıtlıdır.

Bu kapsamda, anılan fondan Elazığ-Bingöl Depreminden, Van Depreminden, Reyhanlı’daki patlamadan, Bodrum’daki selden, Hakkari, Şırnak ve Mardin’deki terör olaylarından, Karaman’daki sel olaylarından etkilenen meslek mensupları ile bürosunda yangın meydana gelen çeşitli meslek mensuplarına yardım yapılmış; son olarak Elazığ’da meydana gelen depremden zarar gören meslek mensuplarına fondan destek olunmuştur. Fondaki bu para meslek mensuplarının parası olup yapılan yardımlar da tüm meslek mensupları adına gönderilmektedir. Belirtilen bu yardımlar dışında fon hiçbir şekilde kullanılmamıştır.

Fondaki para ileride meydana gelebilecek büyük çaplı bir doğal afet durumunda, meslektaşların yaralarını sarmak için biriktirilmiş bir ihtiyat akçesidir. Yukarıda da belirtildiği üzere doğal afet durumlarında bu para kullanılmış, yaşanılan acılara bir nebze olsun merhem olunmuştur.

SYDF Yönergesi Genel Kurulda kabul edilmiş olup, fondaki paranın yönerge hükümlerine aykırı kullanılması (kredi verilmesi, teminat gösterilmesi vs.) mümkün değildir. Yönergede fonun kredi verme şeklinde kullanımına cevaz veren bir hüküm olmadığı gibi yasal olarak da Birliğimizin kredi kullandırmasına olanak bulunmamaktadır. Hatta açıkça yetkilendirilen kurumlar dışında kredi kullandırmak suçtur.

Tüm dünyanın yaşadığı bu kötü ekonomik gidişatın meslek mensuplarımızı etkilememesi mümkün değildir. Bu süreçte derinleşecek tahsilat sorunun ortaya çıkaracağı nakit ihtiyacını karşılayabilmek, meslek mensuplarımıza düşük faizli ve uzun vadeli kredi temin edebilmek için Birliğimizce Bakanlıklar ve finans kuruluşları ile görüşmeler devam ettirilmektedir. Son olarak Halk Bankası ile yapılan protokol kapsamında bu ihtiyaç bir nebze karşılanmıştır.
Öte yandan yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgınından meslek mensuplarının sağlık yönünden etkilenmemeleri en büyük temennimizdir. Ancak, bütün önlemlere rağmen camiamızda hiç istemediğimiz olaylar yaşanmakta olup Birliğimizin imkanlar dahilinde gerekli yardım ve destekleri yapacağı şüphesizdir.

Yaşanılan COVID-19 salgınında meslek mensuplarımızın hastalığa yakalanması halinde SYDF’nin aşağıdaki şekilde ve belirlenen ilkeler doğrultusunda kullanılmasına Birlik Yönetim Kurulu’nun 09/04/2020 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

A- Yapılan Testin Pozitif Çıkması Sonucu Hastaneye Yatırılan Meslek Mensuplarına Yapılacak Yardımlar

1- Yapılan testin pozitif çıkması sonucu hastaneye yatırılan meslek mensuplarına defaten nakdi yardım yapılmasına,

B- Yoğun Bakıma Giren Meslek Mensuplarına Yapılacak Yardımlar

1- Üyenin bürosu ve/veya evi ise kira desteği, elektrik su ve doğalgaz faturalarına destek, bunların yanı sıra defaten nakdi yardım yapılmasına,

C- Vefat Eden Meslek Mensubunun Yasal Mirasçılarına Yapılacak Yardımlar

1- Üyenin eşine, evli değil ise ihtiyaç sahibi olup olmadığı araştırılmak suretiyle birinci derece mirasçılarına nakdi yardımda bulunulmasına,

2- Oturmakta olduğu ev kira ise üyenin eşine veya evli değil ise ihtiyaç sahibi olup olmadığı araştırılmak suretiyle birinci derece mirasçılarına bir yıllık kira desteği sağlanmasına,

3- Vefat eden meslek mensuplarının çocuklarına eğitim yardımı yapılması hususunun 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başında değerlendirilmesine,

D- Yardımlarda Uygulanacak İlkeler

1- Yardım taleplerinin Odalara yapılmasına, Oda Yönetim Kurullarının gerekli belgeleri topladıktan sonra talebi değerlendirilmek üzere Fon Yürütme Kurulu’na ileteceklerine,

2- Üyenin 2019 yılı aylık gelir ortalamasının net 7.000 TL’nın altında olması halinde belirtilen yardımların yapılmasına, aylık gelir ortalamasının bu meblağın üstünde olması halinde ise Fon Yürütme Kurulu’nun, üyenin ya da birinci derece mirasçılarının maddi durumuna yönelik değerlendirme yapma ve yardıma ya da yardım yapmamaya yetkili olduğuna,

3- Bu kararla belirlenen desteklerin COVİD-19 salgının ortaya çıktığı tarihten itibaren etkilenen meslek mensuplarına yapılmasına,

4- Yardım alacak meslek mensubunun ya da eşinin/birinci derece mirasçılarının durumlarını Fon Yürütme Kurulunca belirlenecek belgelerle tevsik etmeleri gerektiğine,

5- Yapılan testin pozitif çıkması sonucu hastaneye yatırılan meslek mensuplarının yoğun bakıma girmesi halinde sadece (B) bölümünde belirtilen yardımların, yoğun bakıma giren üyelerin vefat etmesi halinde ise sadece (C) bölümünde belirtilen yardımların uygulanmasına.

Birliğimiz nezdinde tüm ülke çapındaki gelişmeleri izlemek ve raporlamak için bir koordinasyon ofisi kurulmuş olup Odalarımızdan bildirilecek ve ortaya çıkacak genel tabloya göre gerekli aksiyon alınacaktır.

Bu zorlu günleri öngörerek Fonun oluşumuna katkı sağlayan tüm meslektaşlarımıza gönülden teşekkür ederiz.

Mesleki kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: TÜRMOB

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara