Mevzuatlar
Gündemde değişen tüm mevzuatları içeren kategori
yapılandırma
Mevzuatlar

Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgi Girişine İlişkin Önemli Duyuru

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, elektronik beyanname...

yapılandırma
Mevzuatlar

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

19 Ocak 2021 Sayı : 31369 MADDE 1 –31/12/2016tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 3...

vergi sirkuleri
Mevzuatlar

Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükelleflerine İlişkin Önemli Duyuru

05.10.2020 tarihinde yapılan duyuruda da belirtildiği üzere Ocak/2021 döneminden itibaren Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefleri tarafından düzenlenen Hizmet Vergisi Beyannamelerine ek bildirimler...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Mevzuatlar Pratik Bilgiler SGK Pratik Bilgiler

2021 Emekli Asgari Ücret

2021 yılı Emekli İşçi Asgari Ücret İşçiliği Ocak – 2021  ASGARİ ÜCRET 3.577,50  SGK TABAN MATRAHI 3.577,50  SGK TAVAN MATRAHI 26.831,40  GÜN 30  GÜNLÜK ÜCRETİ...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Mevzuatlar SGK Pratik Bilgiler

2021 Kapıcı Maaşı

2021 Yılı Kapıcı Asgari Ücret Tutarı Ocak – 2021  ASGARİ ÜCRET 3.577,50  SGK TABAN MATRAHI 3.577,50  SGK TAVAN MATRAHI 26.831,40  GÜN 30  GÜNLÜK ÜCRETİ 119,25...

2021 asgari ücret
Mevzuatlar Pratik Bilgiler SGK Pratik Bilgiler

2021 yılı Asgari Ücret

ticaret bakanligi
Mevzuatlar

22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Desteklenecek Ekonomik Faaliyetler

 Sıra Faaliyet Kodu (NACE) Faaliyet Adı 1 56.29.01 Kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.) 2 96.02.02 Erkekler için kuaför ve berber işletmelerinin...

vergi sirkuleri
Mevzuatlar

Kira Stopaj Kesinti Oranı Süre Uzatımı Yayınlandı

Kira Stopaj kesintisine sağlanan tevkifat indiriminin süre uzatımına ilişkin 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Kira Stopaj Kesintisine %10...

vergi sirkuleri
Basından Yazılar Mevzuatlar

3318 sayılı Cumhurbaşkanı kararı 23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı resmi gazetede yayınlandı

Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitinne ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair 3318 sayılı Cumhurbaşkanı kararı 23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı resmi gazetede...

ticaret bakanligi
Basından Yazılar Mevzuatlar

Esnaf Ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında 31343 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

Bu Karar, Covid-19 salgınından işleri ve/veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek desteklere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır....

×

Bir Şeyler Ara