Mevzuatlar
Gündemde değişen tüm mevzuatları içeren kategori
resmi gazete
Mevzuatlar Vergi Mevzuatı

Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların (YN Pompa ÖKC) Haline Dönüştürülmesi Hakkında 527 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527) 30/11/2003 tarihli ve 25302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti...

sgk
Mevzuatlar

SGK Genel Yazı – 5510/Ek 17. Madde Mahsup İşlemi

SGK Genel Yazı – 5510/Ek 17. Madde Mahsup İşlemi T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-41481264-207.02-20336872 Tarih: 15.02.2021 Konu :...

ailevecalisma
Mevzuatlar

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayınlandı

4857 sayılı İş Kanununun 14. maddesi uyarınca, Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını...

gib
Kanunlar Mevzuatlar Pratik Bilgiler Vergi Pratik Bilgiler

e-belge, e-fatura, e-irsaliye, e-döviz alım-satım belgesi uygulamalarında değişiklikler yapılarak e-adisyon uygulaması getirildi.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no: 509)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (sıra no: 526) 09.02.2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı Özetle; 1- Vergi...

gib
Kanunlar Mevzuatlar

Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı

Katma Değer Vergisi genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (seri no: 34)  05.02.2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı Tebliğ ile aşağıdaki değişiklikler...

cumhurbaşkanlığı
Mevzuatlar

Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek ciro kaybı desteği hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı

Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek ciro kaybı desteği hakkında 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı Koronavirüs (Covid-19) salgınından faaliyetlerinin kısıtlanması...

cumhurbaşkanlığı
Mevzuatlar

Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Karar Yayımlandı.

4 Şubat 2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de finansman gider kısıtlamasına ilişkin olarak 3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Hatırlanacağı üzere, 15.6.2012 tarihli Resmi Gazete’de...

cumhurbaşkanlığı
Mevzuatlar

Covid-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 3489)

Covid-19 Esnaf ve Sanatkârlar Halk Bankası Düşük Faizli Kredi 3489 04 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31385 Karar Sayısı: 3489 Covid-19 salgını nedeniyle zarar...

cumhurbaşkanlığı
Mevzuatlar

Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oranlarında değişiklik yapılmasına ilişkin 3471 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.02.2020 tarihli ve 31383 sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı.   Karar İle;...

cumhurbaşkanlığı
Kanunlar Mevzuatlar

Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listende değişiklik yapılmasına...

×

Bir Şeyler Ara