Vergi Pratik Bilgiler
Vergi konusunda pratik bilgiler içeren kategori
Vergi Levhası Nedir ve Nasıl Alınır
Pratik Bilgiler Vergi Pratik Bilgiler

Vergi Levhası Nedir ve Nasıl Alınır ?

Vergi Levhası Nedir? Vergi levhası; tasarımı ve yapısı Hazine ve Maliye bakanlığı tarafından belirlenen mükellefin şahıs ise adı ve soyadını tüzel kişi ise tescil edilmiş...

GİB
Vergi Pratik Bilgiler

2020 Yılı Faaliyet Kodları ve Adı Listesi

2020 yılının güncel olarak belirlenmiş nace kodları ve faaliyet kodları listesini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

GİB
Vergi Pratik Bilgiler

Harcırah Tutarları ve Gelir Vergisi İstisnaları

I-Vergiden İstisna yurtiçi harcırah tutarları 01.01.-30.06 Dönemi İçin Vergiden İstisna Gündelik Geçerli Brüt Aylık Tutarı 3.673,82 ve daha fazlası: 66,85 3.647,53 – 3.673,81: 56,10 3.326,19...

GİB
Vergi Pratik Bilgiler

2020 Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları ve Dönemleri

Geri Kazanım Payı Tutarları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; 2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır: a) Birinci...

GİB
Vergi Pratik Bilgiler

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)

Geri Kazanım Katılım Payı Tebliği (Sıra No: 3) 22 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31076 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1...

GİB
Vergi Pratik Bilgiler

2020 Gelir Vergisi Tarifesi

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

basından yazılar
Vergi Pratik Bilgiler

2020 Emlak Vergisi Oranları

2020 Emlak Vergisi oranlarını gösteren tablo aşağıdadır.

GİB
Vergi Pratik Bilgiler

2020 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

ÖZET : 2019 yılı aktif toplamı 25.370.800 TL veya net satışlar toplamı 56.379.100 TL’yi aşan mükelleflerin, 2020 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine...

basından yazılar
Vergi Pratik Bilgiler

Bildirim ve Süreler (İşe Başlama, Adres Değişikliği vb.)

basından yazılar
Vergi Pratik Bilgiler

2020 Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (VUK Mükerrer MD. 177 )

1-Yıllık Alış Tutarı 280.000. TL Satış Tutarı 390.000. TL 2-Yıllık Gayri Safi İş Hasılatı 140.000. TL 3-İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Tutarının Toplamı...

×

Bir Şeyler Ara