Yeni Torba Kanun Yürürlüğe Girdi

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ

Tebliğ ile;

1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Asgari özkaynak yükümlülüğü ve mesleki sorumluluk sigortası” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; 

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşları için üç milyon Türk Lirası. Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının münhasıran (g) bendinde yer alan ödeme hizmetini sunanlar hariç olmak üzere diğer ödeme kuruluşları için beş milyon Türk Lirası ve elektronik para kuruluşları için onüç milyon Türk Lirası olarak belirlenen ve 2023 yılında yapılan güncelleme kapsamında mevcut durum itibarıyla sırasıyla yedi milyon Türk Lirası, onbeş milyon Türk Lirası ve kırkbir milyon Türk Lirası olarak uygulanan asgari Özkaynak yükümlülüğü tutarları, sırasıyla on milyon Türk Lirası, yirmi milyon Türk Lirası ve ellibeş milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Bu Tebliğ 30/6/2024 tarihinde yürürlüğe girer.
 

Kaynaklar

 Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara