Etiket arşivi: ihale kanunu

Yeni Torba Kanun Yürürlüğe Girdi
0
Vergi Mevzuatı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Tebliğ No-69) 27/01/2024 tarih ve 32442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ ile;28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/12/2023 tarihli ve 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında...

×

Bir Şeyler Ara