yapılandırma

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

19 Ocak 2021
Sayı : 31369

MADDE 1 –31/12/2016tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “240 bin TL” ibaresi “268 bin TL” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 –Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3–Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Prim indirimiGEÇİCİ
MADDE 2 –(1) Teminat başlangıç tarihi1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasındaki sigorta sözleşmeleri için 2ncimaddede yer alan diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.(2) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu, birinci fıkrada belirlenen indirim oranını yeniden belirlemeye ve/veya birinci fıkrada belirlenen tarihten önce indirim uygulamasının kaldırılmasına karar vermeye yetkilidir.

Teminat
GEÇİCİ MADDE 3
–(1)Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi1/1/2021ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın bu Tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir.”

MADDE 4–Aynı Tebliğin 12ncimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“

MADDE 12 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenlemeve Denetleme Kurulu Başkanı yürütür.”

MADDE 5–Bu Tebliğ1/1/2021tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 –Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütür

Yazar Hakkında
Toplam 340 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara