cumhurbaşkanlığı

Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek ciro kaybı desteği hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı

Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek ciro kaybı desteği hakkında 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı

Koronavirüs (Covid-19) salgınından faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Ciro Kaybı Desteği;

1- Bu destekten, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulman, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yoldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan işletmeler faydalanır.

2- Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az ve  40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’ü esas alınarak verilecek.

3- İşletme cirolarının tespitinde 27/1/2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen Katma Değer Vergisi beyannameleri esas alınacak. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dahil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak.

4- Bu Karar kapsamındaki ciro kaybı desteği ile 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kadarına göre Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, hak ettikleri tutar, ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek ve kalması halinde artan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecek.

5- Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecek.

6- Ciro kaybı desteğine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca belirlenecek.

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara