sgk

Nakit Yemek Parası SGK İstisnası

İşverenler tarafından çalışanların yemek ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için sağlanan menfaatlerden biri de nakit olarak yemek parası ödemesi yapılmasıdır. 11.11.2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile işverenler tarafından çalışanlara nakdi yemek yardımı ödemesi yapılması durumunda uygulanan günlük asgari ücretin %6’sına ilişkin istisna tutarı yürürlükten kaldırılmıştı. Yeni istisna tutarının belirlenmesi yetkisi ise SGK Yönetim Kurulu’ndan çıkacak kararı beklemekteydi.

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 23.11.2022 tarihinde yayımlanan 2022/20 sayılı genelge ile 1.12.2022 ve 31.12.2022 tarih aralığında 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli günlük brüt asgari ücretin %23,65’i olarak duyuruldu.

Yeni düzenlemeye göre istisna tutulacak günlük yemek bedeli tutarı hesaplaması;

215,70 TL x % 23,65 = 51,01 ₺ şeklinde olacaktır.

01.12.2022 tarihinden önceki prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarının hesaplanmasında yönetmelik değişikliği öncesi mevzuat hükümleri (günlük brüt asgari ücretin %6’sı) uygulanarak işlem yapılacaktır.

Yapılan yeni düzenleme sonrasında hali hazırda birçok işverenin kullandığı yemek parası ödeme şekli olan yemek kartlarında da benzer şekilde 51,01 ₺’lik istisnanın uygulanıp uygulanmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Mevcut uygulamada işverenler yemek kartları ile yapılan ödeme tutarlarının tamamını SGK primlerinden istisna tutarken genelge sonrasında net bir açıklama bulunmamakla birlikte bu uygulamada da değişiklik olacağı bekleniyor.

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara