Muhtasar Beyanname Nedir ?

Muhtasar Beyanname Nedir, Nasıl Hesaplanır?

İçindekiler

Bu beyanname birçok işletme sahibi tarafından bilinen Gelir Vergisinin 84. maddesinde açıklanan bir beyanname türüdür. İşverenler tarafından veya vergi tevkifatı yapan kişilerce kesilen vergi matrahlarının toplu olarak yatırılmasına denmektedir.

Muhtasar Beyanname Nedir?

Muhtasar beyanname nedir sorusu pek çok kişi tarafından merak edilen sorulardan birisidir. Bu beyanname işverenler tarafından veya vergi tevkifatı yapan kişilerce kesilen matrahtların toplu olarak vergi dairelerine bildirilmesi işlemine denmektedir. Muhtasar beyannamede vergilerin asılları vergi sorumlusu tarafından verilir. Muhtasar beyannamede vergi borçlusu verginin sorumluluğuna dahil edilemez. 

Muhtasar Beyanname Ne Zaman Verilir?

Muhtasar beyannamelerin verilme süresi aylık veya üç aylık şeklinde düzenlenmiştir. Üç aylık olarak verilecek beyannamelerde vergi dairesine önceden bildirim yapılmalıdır. Çalıştıkları hizmet erbabı sayısı 10 ile daha az olanlar yapacakları tevkifatla ilgili olan beyannameleri vergi dairelerine önceden bildirerek Ocak, Nisan, Temmuz ve ekim aylarının yirmi üçünün akşamına kadar vermektedir. Bu duruma zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar dahil değildir.

Muhtasar Beyanname Nasıl Doldurulur?

Muhtasar beyannamelerinin belirli bir formu bulunmaktadır. Bu forma göre düzenlemesi yapılmaktadır. Muhtasar beyannamelerin ön yüzünün nasıl doldurulacağı şu şekilde açıklanmıştır:

– Mükellefe ait bilgi ve dönem tablosu yer alır.
– Tablo 1 matrah ve vergi bildirimi bulunur.
– Son olarak Tablo 2 Tahakkuka esas icmal cetveli yer almaktadır.

Muhtasar beyannamelerinin arka yüzü ise şu şekilde doldurulur:

– Tablo 3 ücret ve ücret sayılan ödemeler ve menkul sermaye iratları dışında kalan ödemelere ait olan bildirimler yer almaktadır.
– Ayrıca Tablo 4 ödemelerinin türüne göre kod cetvelleri de bulunmaktadır. 

Muhtasar Beyanname Kodları

7 Farklı muhtasar beyanname kodları bulunur. Ödeme türlerine göre muhtasar beyanname kodları şu şekildedir:

– 011: Asgari ücretli
– 012: Diğer ücretli
– 031: Yıllara yaygın inşaat işleri
– 032: Kurumlara yapılan hak edişlerden yıllara ait inşaat işleri
– 041: Kira ödemeleri
– 042: Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanmasında yapılan ödemeler
– 093: Ticaret borsalarında tescil edilen ve satın alınan diğer zirai mahsuller için yapılan ödemeler

Muhtasar Beyanname Nasıl Hesaplanır?

Muhtasar Beyannamelerde hesaplama yapılır iken maaşlarda çalışana ödenmeden önce bordro hesaplanmaktadır. Bordro hesabında gelir ve damga vergisi kesintisi yapılır. Daha sonra bu kesintiler muhtasar beyannameler ile devlete ödeme olarak yapılır. 

Muhtasar Beyanname Hesaplama Örneği

Muhtasar beyannamelere örnek şu şekilde verebiliriz:

Bir firmanın toplamda 14 çalışanı ve çalışanların 5 tanesinin asgari ücret aldığını kabul edelim. Bu iş yerinin kira bedeli ise 20.000 TL ’dir. Bu firmadan 10 kişiden fazla kişi çalıştığı için aylık olarak muhtasar beyannamesini vermesi gerekir. Ücret gelirine göre hesaplanan gelir vergisi şu şekilde hesaplanır:

– 5 asgari ücretlinin 011 kodu ile hesaplanır iken geriye kalan 9 kişi 012 kodu ile hesaplanır. 

Damga vergisi ise asgari ücretli veya diğer ücretli fark etmeksizin 302 kodu ile muhtasar beyannamede gösterilir. 

Son olarak kira geliri ise brüt hale getirilir. Stopaj oranı hesaplanır. 041 kodu ile muhtasar beyannamede gösterilir. 
 

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara