Muhasebe Terimleri

Muhasebede, değişikliklerin tablolar üzerinden izlenmesi pratik değildir. İşte bu zorlukları gidermek için, hesap adı verilen çizelgeler kullanılmaktadır. Böylece varlık, kaynak, borç, alacak gibi unsurların her birisi için bir hesap açılır. Ardından, artış ve azalışlar; bu hesaplar üzerinden incelenmektedir.

1). Hesabın Borçlandırılması 
Bir işlemin, hesabın borç tarafına yazılması işlemine; hesabın borçlandırılması denilir.

2). Hesabın Alacaklandırılması 
Bir işlemin, hesabın alacak tarafına yazılması işlemine; hesabın alacaklandırılması denilir.

3). Hesabın Kalan Vermesi 
Bir hesabın, borç ile alacak tutarları arasındaki farka kalan veya bakiye denilir. Hesabın borç tutarı fazlaysa, borç kalanı; alacak tutarı fazlaysa, alacak kalanı denmektedir.

4). Hesabın Kapalı Olması 
Hesabın borç ile alacak tutarlarının birbirine eşit olması ve de hesabın kalan vermemesi durumudur.

Bilanço ve Özellikleri 

Bilanço, işletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını ve de varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren; mali bir tablodur. Bilanço kavramı, muhasebe terimleri arasında; en önemli kavramlardan birisidir. Bilanço, genel bilgi sunma özelliğiyle; işletmelere son derece fayda sağlamaktadır.

Yevmiye Defterleri 

Muhasebede, ticari işlemlerin belgelere dayanarak tarihiyle ve maddeler halinde kaydedildiği deftere, yevmiye defteri denilir. Günlük defter olarak da bilinmektedir. Yevmiye defterine yapılan her bir kayıt, mutlaka bir belgeye dayandırılmalıdır.

Büyük Defter (Defter-i Kebir) 

Büyük defter, yevmiye defterlerindeki işlemleri; buradan alarak, sistemli bir şekilde hesaplara dağıtan muhasebe defteridir. Büyük defterin bir diğer adı, Defter-i Kebir’dir.

Mizan 

Mizan, muhasebe sisteminde kontrol aracı olarak kullanılan ve hesapların bakiyelerinden oluşan; özet bir tablodur. Hesapların gerçek duruma uygun olup olmadığını ve kurallarına göre çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol edebilmemizi sağlamaktadır.
Mizan, 3’e ayrılır. Bunlar; aylık mizan, genel geçici mizan ve de kesin mizandır.

1). Aylık Mizan 
Yevmiye defteri kayıtları, defter-i kebire geçirildikten sonra, genellikle ay sonlarında kontrol amacıyla düzenlenen mizandır.

2). Genel Geçici Mizan 
31 aralık tarihlerinde düzenlenen ve aylık mizanlardan farklı olmamakla birlikte, bütün muhasebe dönemini kapsayan mizandır. Aynı zamanda, bu mizana; Aralık ayı mizanı da denilir.

3). Kesin Mizan 
Hesapların bakiyeleri, envanter sonuçlarına göre düzeltildikten ve dönem sonuna ilişkin kayıtlar bittikten sonra düzenlenen mizandır.

Gelir Tablosunun Tanımı 

İşletmenin bütün gelirleri ve giderleriyle, neticede elde ettiği net dönem kârını ve zararını gösteren tablodur.

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara