Limited Şirket Kuruluş İşlemleri

Merhabalar sevgili okurlar,

Türkiye’de gerçek kişi işletmesi ile Limited şirketi arasında şüphesiz oldukça büyük bir fark olduğu kesin. Bunun tek nedeni ise şirket olduğunuz zaman belirli bir itibar ve fors sahibi olduğunuz izleniminizi vermiş olmanızdır. Ondan ötürü sizlere bu yazımda Limited Şirket kuruluş işlemlerini elimden geldiğince anlatacağım.

İlk olarak hazırlık aşaması;

 • Şirketin sermayesi ne kadar olacak
 • Şirket ortakları kimler olacak
 • Şirket’e müdür atanacaksa kimler olacak
 • Şirketin Merkez adresi neresi olacak
 • Şirketin Ana faaliyet konusu ne olacak
 • Şirketin unvanı ne olacak

Bu bilgileri kafanızda ve taslak olarak oluşturduğunuzda sıradaki işlem olan evrakların hazırlanması ve toplanması kısmına geçelim.

 

Sıradaki Aşama Evrakların Hazırlanması ve Toplanması Aşamaları ;           

Kuruluş İçin Gerekli Evraklar şunlardır;

 • Dilekçe
 • Kuruluş Bildirim Formu
 • Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge
 • Mersis üzerinden hazırlanacak noter onayli sözleşme 3 nüsha ( İmza Kontrolu için bir nüshası ıslak imzalı olmalıdır. )
 • Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı
 • Müdürler tarafından ünvanın altında imzalı imza sirküleri
 • Ortak olmayan müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı belge. (Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde noter onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.)
 • Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde, tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde yetkili organ kararı ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti
 • Müdürün ortaklar dışından atanan yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)
 • Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden /EFT /havale suretiyle yatırıldığını gösteren tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontu
 • Pay bedellerinin kanunda veya ana sözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin açılan hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / unvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)
 • Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)
 • Vesikalık Foto

 

Ana Sözleşmenin Hazırlanması;

Bu aşama hazırlık aşamalarından en zor süreçlerden birisi ve en önemlisidir. İlk yapmanız gereken Mersis üzerinden sisteme kayıt olup aşağıdaki bilgileri içeren şirketin ana sözleşmesini hazırlamanızdır.

 • Şirketin unvanı ve sermayesi
 • Şirket ortakları ve sermaye oranları
 • Şirket temsilcileri ve yetkileri
 • Şirketin faaliyet konusu
 • Şirketin merkez adresi ve bazı teknik bilgiler

Bu işlemleri yaptıktan sonra en yakın noterden sözleşmenin onaylatılması gerekir. 3 nüsha olması gerekmektedir.

 

Ticaret Odası Evraklarının Hazırlanması;

Şirketin merkez adresinin bulunduğu şehirdeki ticaret odasının internet sitesinde hangi evrakların gerektiğini bulabilirsiniz. Kuruluş için o evrakları doldurup şirket ortaklarına imzalatılmalıdır. Ardından şirket müdürleri şirket unvanı ve adresi altında imza beyannamesini noterden almalıdır. Halk Bankası’na Rekabet Kurumu’nun hesabına şirket sermayesinin onda biri kadar tutarı yatırmalıdır. Son olarak herhangi bir bankaya gidilerek şirketin sermayesinin 1/4’ü kadar kısmı bloke ettirilir.

Gerekli Evraklar ;

 • Şirket Ana Sözleşmesi Noter Onaylı 3 Suret
 • Şirket Müdürlerinin İmza Beyannamesi ( Tescil Talepnamesi) 2 Adet
 • Dilekçe 1 Adet
 • Kuruluş Bildirim Formu
 • Kurucular Beyanı
 • Rekabet Kurulu Ödemesi ( Sermayenin onbinde dördü )
 • Sermaye Bloke Yazısı ( Bankadan alacağınız yazı )
 • Oda Kayıt Beyannamesi

Vergi Dairesi İşlemleri ;      

Vergi dairesine işe aşağıdaki evrakları tamamlayıp adresine göre başvuru yapmanız gereken ilgili vergi dairesine başvurmanız gerekmektedir.

 • İşe Başlama bildirimi 2 Adet
 • Ortakların Nüfus Cüzdan Suretleri
 • Ortakların İkametgahları
 • Müdürün İmza Sirküleri
 • Kira Kontratı ve Kontratın Damga vergisi tahakkuk fişi

Bu işlemleri yaparken Vergi dairesi şifresi ve E-tebligat başvurusunu da yapmayı unutmayınız.

Tescil Yapıldıktan Sonraki İşlemler ;

Tescil işlemleri yapıldıktan sonra aynı gün içerisinde kanuni defterlerinizde noter’e onaylatmanız gerekmektedir.

Onaylatmanız gereken defterler ;

 • Yevmiye Defteri
 • Defter i Kebir
 • Envanter
 • Pay Defteri
 • Müdürler Kurulu Karar Defteri

Limited Şirket Kuruluş Masraflarını ilgili yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara