Konaklama Vergisi

Konaklama Vergisi Nedir ? Kimler Öder ?

İçindekiler

Turizm sektörü için kullanılan bacasız sanayi ifadesinin sebebi kuşkusuz ülkemize verdiği katkılardan dolayıdır. Son dönemde bu sektör ile alakalı bizleri ve sektörde faaliyet gösteren işletmeleri oldukça ilgilendiren yenilikler oldu. Bunlar Turizm payı ve konaklama vergisi olmaktadır. Bu makalemde sizlere Konaklama Vergisi Nedir, Nasıl hesaplanır, Mükellefi ve muhatabı kimlerdir gibi soruların cevaplarını vereceğim.

Konaklama Vergisi Mükellefi Kimlerdir ?

7193 sayılı kanunun 9. Maddesinden anlaşılacak üzere konaklama vergisi mükellefleri otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesisleri ve ayrıca sağlıklı yaşam tesisleri ve konaklama hizmeti veren eğlence tesisleri bu verginin mükellefini oluşturmaktadır.

Vergiyi Doğuran Olay

Konaklama Vergisi

7193 sayılı kanun’un ilgili maddesinde geçen ifadeye göre vergiyi doğuran olayı şu şekilde açıklayabiliriz ;

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi, sağlıklı yaşam tesisleri, konaklama hizmeti veren eğlence tesisleri ile bu işletmeler bünyesinde sunulan tüm diğer hizmetler konaklama vergisine tabidir.

Yukarıdaki ifade den anlaşılacağı üzere eğer eğlence merkezi gibi işletmelerde konaklama hizmeti vermiyor iseniz bu verginin mükellefi değilsiniz.

Vergi Oranı Ne Kadar?

Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır.

Verginin oranı %2’dir ancak 7193 Sayılı Kanunun 42.Maddesiyle, 6802 Sayılı Kanununa Geçici 34.Madde ilave edilmiştir. Bu maddeye göre Konaklama Vergisi 31/12/2020 tarihine kadar % 1 olarak uygulanacaktır. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir.

Kapsam Dışı Olan Hizmetler Neler ?

  • Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler.
  • Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler.

Belge Düzeni Nasıl Olmalı ?

Vergi tutarı konaklama tesislerinde düzenlenecek olan fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmek zorundadır. Bu vergiden her ne şekilde olursa olan indirim yapılamaz ve vergi katma değer vergisi matrahına dahil edilmez.

Vergi Ne zaman Beyan Edilir ve Ödenir ?

Konaklama vergisinin vergilendirme dönemi faaliyet gösterilen bir takvim yılının aylık dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi beyannamesi takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ilgili mükellefin katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilir ve ödenir.

Kaynaklar

Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara