İş Güvenliği 01/07/2020'de Başlıyor

İş Güvenliği 01/07/2020’de Başlıyor

İçindekiler

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmaya dair hükümlerinin 50’den az işçi çalıştıran “az tehlikeli” iş yerlerinde uygulanmasına 1 Temmuz 2020 tarihinde başlanacak. Buna göre bir kişi çalıştıran iş yerleri dahi öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek zorunda.

01/07/2020’de Zorunluluk Başladı

Küçük iş yerlerine iş güvenliği ve iş yeri hekimi istihdam etmek yerine, “hizmet satın alma” hakkı tanınıyor. Bu hizmet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden alınabilecek. Risk değerlendirmesi yaptırmayanlara 4.641 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay içi 6.963 TL, iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmeyene Görevlendirilmeyen/çalıştırılmayan her bir kişi için 7.738 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 7.738 TL olmak üzere para cezası söz konusu olacak.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda 2012 yılından bu yana devam eden reform sürecinin son adımı da 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe giriyor. 1 Temmuz 2020’den itibaren de 50’den az çalışanı olan “az tehlikeli” iş yerleriyle kamu kurumlarında yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren 50’den az işçi çalıştıranlar açısından iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı zorunluluğu başlayacak. İş yerleri tam zamanlı uzman ve hekim çalıştırabilecekleri gibi, şirketlerden hizmet satın alarak yükümlülüklerini yerine getirecek. Bütün ofis işleri başta olmak üzere pek çok iş yeri “az tehlikeli” grubuna giriyor. Apartmanlar ve siteler, bakkallar az tehlikeli iş yeri grubunda yer alıyor. Bir kapıcı veya bir temizlik işçisi çalıştırsa dahi apartman ve sitelerde yasa hükümlerinin uygulanması gerekecek. En az bir çalışanı bulunan tüm iş yerleri risk değerlendirmesi yapmak zorunda olacak. Risk değerlendirmesi yükümlülüğü aslında 30 Haziran 2012 tarihinden beri bulunuyor. Ancak, sistemin oturması için 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli iş yerlerinde bugüne kadar denetim yapılmadı. 1 Temmuz’dan itibaren bu sektörlerde denetimler gündeme gelecek.

Temmuz Sonrası Zorunluluk

Çalışan sayısı 50’den az olan işyerlerine 1 Temmuz 2020 tarihine kadar yapacakları risk değerlendirmesi konusunda kolaylık sağlandı. Bu tarihe kadar risk değerlendirmesi, şu kişilerden oluşan bir ekip tarafından yapılabilecek:

  • İşveren veya işveren vekili
  • İşyeri çalışan temsilcileri
  • İşyerinde destek elemanı

İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.Temmuz’dan sonra bu ekibin yaptığı risk değerlendirmesi kabul edilmeyecek. Bu kişilere ilave olarak iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin de risk değerlendirmesine katılması istenecek. Şirketten hizmet alımıyla yapılırsa işyeri çalışan sayısı ve büyüklüğüne göre bedeli 500 ile 3 bin lira arasında değişecek.

Uzman ve Hekim Görevlendirmezseniz Ceza Her Ay Ödemek Zorundasınız

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde 50’den az işçi çalıştıran işyerlerine uygulanan cezalar şöyle:

  • Risk değerlendirmesi yapmamak: Aykırılığın devamı halinde her ay 6 bin 963 TL
  • İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek: Her ay 7 bin 738 TL
  • İşyeri hekimi görevlendirmemek: Her ay 7 bin 738 TL
  • Acil durumları belirlememek, tedbir almamak: Aylık 1,545 TL
  • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak: Her yükümlülük için 2 bin 319 TL
  • İş kazalarını 3 gün içinde SGK’ya bildirmemek: 3 bin 092 TL
  • Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak: Her işçi için bin 545 TL

Tehlike Sınıfı Az Tehlikeli Olan İşyerlerinin Yükümlülükleri

6 yılda bir risk değerlendirmesi yapılacak. İşyerinin taşınması, binalarda değişiklik yapılması, makine ve ekipmanlarda değişiklik, iş kazası gibi durumlarda risk değerlendirmesi yenilenecek.
50 çalışan başına 1 arama kurtarma, 1 yangın söndürme; 20 çalışan başına 1 ilkyardım elemanından oluşan “acil durum ekibi” oluşturulacak. 10’dan az çalışanı bulunan işyerlerinde bir kişi görevlendirilmesi yeterli olacak.
Çalışanlara 3 yılda bir 8 saat iş güvenliği eğitimi verdirilecek.
İşçiler 5 yılda bir periyodik sağlık muayenesinden geçirilecek.
İşçi başına ayda 10 dakikadan az olmamak üzere, iş güvenliği uzmanından hizmet satın alınacak. 10’dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde işçi başına yılda 60 dakika iş güvenliği uzmanı görevlendirilecek.
İşçi başına ayda en az 5 dakika işyeri hekimi hizmeti alınacak.

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara