Yeni Torba Kanun Yürürlüğe Girdi

İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) ile bazı süreler uzatıldı.

3/1/2024 tarih ve 32418 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) ile bazı süreler uzatıldı.

Tebliğ ile,

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında inşaat sektöründeki belirli girdilerin (inşaat demiri, çimento, hazır beton ve benzeri) takibi ve elde edilen verilerin analiz edilmesi, vergi güvenliği yanında deprem kuşağında yer alan ülkemizde yapı güvenliğinin sağlanmasına katkı sunması bakımından önem taşıyan; öncelikli olarak inşaatta kullanılacak demirlerin üretim veya ithalatından 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda yer alan yapı müteahhidi dâhil teslimine kadar tüm aşamaları ile laboratuvar test süreçleri de dâhil olmak üzere takip edilmesine yönelik usul ve esaslarını düzenleyen ve inşaat demiri izleme sisteminin kurulumu ve işletilmesi, sistemin devreye alınması ve işletilmesi, üretici ve ithalatçı firmaların güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işaret taleplerinin değerlendirilmesi ve etiketlerin teslimi gibi hususların açıklandığı;

16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) Uygulama Genel Tebliğinin geçici 1. maddesi ikinci fıkrasında yer alan “31/1/2024” ibaresi “30/4/2024” olarak değiştirilmiştir

Buna göre;

Mevcut inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 1/1/2024 tarihinden önce İDİS’e geçmeleri zorunludur.

16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) Uygulama Genel Tebliğinin yayım tarihi itibarıyla stoklarında güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri bulunduranlardan, üretici ve ithalatçılar 1/1/2024 tarihinden itibaren, diğerleri ise yapılan süre değişikliğiyle 30/4/2024 tarihinden sonra bu stoklarını satışa konu edemeyecektir.

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara