Hizmetlerimiz

Mali Müşavirlik Ofisimizde aşağıdaki tüm hizmetleri siz değerli mükelleflerimize vermekteyiz.

  • Şirket Kuruluşları
  • Şirket Birleşme, Ayrılma ve Nevi Değişikliği Hizmetleri,
  • Mali Danışmanlık
  • Muhasebe Hizmetleri
  • SGK Konularında Danışmanlık Hizmetleri
  • Finansal Danışmanlık
  • İnşaat Muhasebesi
  • Vergi Beyannameleri Doldurma ve Bildirme Hizmetleri

Vizyonumuz

Mali Müşavirlik hizmetleri, küreselleşen dünyada, yazılım ve teknolo-ji, iletişim araçları, değişen toplumsal duyarlılıklar ve sorumluluklar doğrultusunda hızlı bir biçimde değişim göstermektedir. Geleceğe hazırlıklı olmak bu değişim nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçların farkında olmak ve bu ihtiyaçlara cevap verecek hizmetler üretmekle mümkün olacaktır. Mali Müşavirlik Firmamız, bütün faaliyetlerinde bu vizyonla hareket etmektedir

Misyonumuz

Mali Müşavirlik hizmetlerimizi toplumsal sorumluluk doğrultusunda,müşterilerimizin ihtiyaç duydukları anda ve nitelikte sunmaktır

Hedeflerimiz

Gelecek beş yıl içinde ana hizmet alanlarımız içinde veya değişen mesleki taleplere bağlı olarak birden fazla yeni hizmet sunumunda uzmanlaşmış, çalı- şanları, müşterileri ve tedarikçileri nezdinde talep gören ve güvenilirliği yüksek bir Mali Müşavirlik Firması olmak

Çalışma Felsefemiz

Mali Müşavirlik Firmamızın çalışma felsefesi, müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin benzersiz nitelikte olmasıdır. Mali Müşavirlik Firmamız tüm çalışanları ile birlikte sosyal sorumluluk temelinde müşteri memnu- niyetini ön planda tutmaktadır. Müşterilerimizle ilişkilerimiz iş birliği ve güven anlayışına dayanır

×

Bir Şeyler Ara