Genç Girişimcilere Vergi Teşviki

Genç Girişimcilere Vergi Teşviki

Genç Girişimcilere Vergi Teşviki

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 20.maddesi ile birlikte 10.02.2016 tarihinden itibaren ticari,zirai veya mesleki faaliyet doğrultusunda adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimcilere faaliyete başladıkları yıldan itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca çıkacak olan gelir vergisi tutarının 75.000 ₺ ‘lik kısmı için istisna getirilmiştir.

Vergi Teşvikinden  Yararlananlar Kimler ?

  • Ticari,zirai ve mesleki faaliyet doğrultusunda adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan,
  • Faaliyete başlama tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış olan gerçek kişi tam mükellef kişiler yararlanabilirler.

Bu kazanç istinasından yararlanan mükelleflerin beyana tabi başka bir geliri yani GMSİ,MSİ gibi gelirleri olması durumunda sadece ticari, zirai ve mesleki kazançlarından elde ettikleri kazancın vergilendirmesinde istisnadan yararlanabilecekler.

Teşvik kapsamında olan mükelleflerin ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden birinden veya birkaçından kazançları olması durumunda bu kazançlardan elde edilecek vergilerin toplamına istisna uygulanır. Ek olarak bu vergi teşviki üç vergi dönemiyle sınırlı olup eski faaliyet devam ederken yeni bir faaliyete başlanması durumunda teşvik süresi uzatılamaz.

Söz konusu teşvikten yararlanan vergi mükellefi genç girişimciler tarafından verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablosuna o yıl elde ettikleri gelirden teşvik tutarı düşülerek kalan tutar gelir olarak yazılacaktır. Örneklemek gerekirse ;

Gelir Vergisi matrahımız 100.000₺ çıkmış olsun. Vergi teşvik tutarımız ise 75.000₺. Doğal olarak 100.000 – 75.000 = 25.000₺ çıkacaktır. Bu demek oluyor ki 100.000₺’lik kazancımızın sadece 25.000₺’sinin vergisinden sorumluyuz.

Vergi Teşvikinden Yararlanma Şartları Nelerdir ?

10.02.2016 tarihinden itibaren kanunda belirtildiği üzere ticari, zirai ve mesleki faaliyet doğrultusunda adlarına ilk defa gelir vergisi tesis olunanların vergi teşvikinden yararlanabilmeleri için aşağıdaki şartları taşıması gereklidir;

  • Kanuni süreler içerisinde işe başlama bildiriminin verilmiş olması,
  • Kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,
  • Faaliyet adi ortaklık veya şahıs şirketi ise işe başlama tarihi itibariyle tüm şirket ortaklarının bu şartları taşıması,
  • Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması
  • Son olarak mesleki faaliyete veya mevcut bir işletmeye sonradan ortak olunması.

Vergi Teşvikinde Özellikli Durumlar Nelerdir ?

Faaliyetin Ortaklık olarak yürütülmesi

Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunan mükellefler teşvik şartlarını ayrı ayrı taşımalar durumunda teşvikten de ayrı ayrı olarak yararlanabilirler.

İşletmenin Devir Alınması

Bir işletmenin yada bir mesleki faaliyetin devir alınması halinde devir alınan kişinin devir alan ile eş veya üçüncü dereceden akraba olmaması gerekmektedir. İşletme sahibinin ölümü dolayısıyla eş veya çocuklar tarafından devralınan mesleki faaliyetin yada işletme sahibinin eski sahibinin teşvikten faydalanıp faydalanmadığına bakılmaksızın teşvikteki şartları taşımaları kaydıyla üç vergilendirme dönemi boyunca gelir vergisi indiriminden yararlanabilir.

Mevcut Bir İşletme yada Mesleki Faaliyete Sonradan Ortak Olunması

            Bir mükellef mevcut bir işletmeye yada mesleki faaliyete sonradan ortak olması durumunda diğer tüm şartları taşısalar dahi vergi teşvikinden yararlanmaları mümkün olmayacaktır.

İşi Terk Etme ya da İş Değişikliği Olan Durumlarda Vergi Teşviki Nasıl Uygulanır?

            Mükelleflerin vergi teşvikinden yararlanırken herhangi bir nedenle dahi olsa faaliyetin terk edilmesi durumunda terk tarihine kadar olan kazançları teşvik kapsamına sokabileceklerdir. Faaliyet sona erdikten sonra aynı faaliyete tekrar başlasa dahi şartlardan birisi olan ilk defa gelir vergisi mükellefi olma durumunu ihlal ettikleri için teşvikten yararlanamazlar.

Yazar Hakkında
Toplam 340 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara