Geçici Vergi Nasıl Düşürülür

Geçici Vergi Nasıl Düşürülür?

Halk arasında peşin vergi de denilen geçici vergi, kamunun dolaysız olan vergi gelirlerindeki en önemli kalem olan gelir – kurumlar vergisini enflasyon tahribatına karşı korur ve 3 ayda bir alınır. Süresinde ödenmeyen geçici vergiye ise % 1,95 oranında gecikme zammı uygulanır.

Endirekt bir vergi olan geçici vergi, nihai vergileme özelliği taşımaktadır. 1999 yılında uygulanmaya başlanan geçici vergi, gelir – kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazanç üzerinden hesaplanır.

Geçici vergide geçmiş dönemin zararları 5 yıl ertelenebilmektedir. Buna göre, geçmiş dönemin zararlarını düşürürken bir önceki yılın kurumlar vergisine bakılmalıdır. Geçici vergide düşürülmesi gerekli olan rakam, bir önceki yılda kurumlar vergisinde beyan edilmiş olan ‘’ gelecek yıla devretmiş olan cari yıl zararları ‘’ tutarı ile aynı olmalıdır.

Bir önceki yıl fiili harcama yapılması kaydı ile indirimli kurumlar vergisinin oranı % 100 olmaktadır. Yani indirim oranı % 20 olacak ve bir önceki yılın harcamalarına isabet eden kurumun kazancından vergi beyanı alınmayacaktır. Bununla beraber, kamuya yararı olan dernek ya da vakıfların birine bağış yapıldı ise bunun direkt gidere atılmaması gerekir. Bu da gelir vergisini düşürme yollarından biridir.

Content Protection by DMCA.com
Hüseyin KalaycıHüseyin Kalaycı Toplam 113 yazı
Küçüklükten beri muhasebe işine gönül koymuş bir SMMM adayıyım. Bu işi en iyi şekilde yapmayı kendine hedef belirleyip, yeniliklere sürekli açık bir insanım. Hedefim ise ilerde bir Bağımsız Denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir Cevap Yazın

×

Bir Şeyler Ara