Fatura Nedir ? Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir ?

Fatura : Satılan mal veya yapılan iş karşılığında müşterinin tacire karşı borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari bir vesikadır.

Faturada Bulunması Gereken Bilgiler ;

 • Fatura ibaresi
 • Faturanın düzenleme tarihi , seri ve sıra numarası
 • Maliye Bakanlığı ibaresi veya noter tasdik mührü
 • Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, bağlı olduğu oda numarası(Ticaret odası gibi)
 • Alıcının (müşterinin) adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Malın ve hizmetin türü, miktarı, birim fiyatı ve tutarı,
 • Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,
 • Kaşe ve imza

Fatura Düzenlerken Dikkat Edilecek Hususlar : 

 • Faturalar sıra numarası dahilinde düzenlenmelidir,
 •  Faturalar mürekkepli kalem ile daktilo veya bilgisayarla düzenlenmelidir.
 • Faturalar en az bir, asıl bir örnek (suret) olarak düzenlenmelidir,
 • Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 (yedi) gün içinde düzenlenmelidir. Bu süre içinde düzenlenmemiş faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır,
 • Faturalar Türkçe olarak düzenlemelidir
 • Kullanılacak faturalar notere tasdik ettirilmiş veya antlaşmalı matbaalara bastırılmak suretiyle temin edilir. Fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur
 • Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri, kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır. Ancak nihai tüketiciye satılan mallar veya yapılan işler için düzenlenecek faturalarda, müşterinin belge ibrazı ve fatura düzenleyenin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır
 • Faturanın baş tarafında iş sahibinin veya namına, imzaya yetkili olanların imzası bulunur

Kapalı Fatura : Faturayı kesen tacirin fatura bedelini peşin olarak aldığını belirmek için faturanın alt kısmını kaşe imza yaptığı türdeki faturalardır.

Açık Fatura : Faturayı kesen tacirin fatura bedelinin veresiye olduğunu belirmek için faturanın üst kısmını kaşe imza yaptığı türdeki faturalardır.

VUK’un 232. maddesine göre fatura düzenleme zorunluluğu; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilen ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, aşağıdaki işletmelere fatura vermek ve bu işletmelerden fatura istemek zorundadırlar.
Bunlar:

 • Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar( şirketler, şahıs işletmeleri),
 • Serbest meslek erbabı(avukatlar, doktorlar, muhasebeciler vb),
 • Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar (ayakkabı tamircisi, berber)
 • Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler,
 • Vergiden muaf esnaf (pazarcılar, seyyar satıcılar)
Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara