SGK

Evde Hizmet Sözleşmesi

Koronavirüs salgını sonucunda bir çok sektörde evde çalışma uygulaması başlamıştır. 4857 sayılı İş Kanunu6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri ve normal iş sözleşmesi şartları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Amacımız evde hizmet sözleşmesinin kullanıcılarımıza örnek olmasıdır. Burada yer alan maddeleri iş konunuza göre ekle/çıkar ya da değiştirebilirsiniz.

EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

İŞVEREN

ADI SOYADI/UNVANI: …………………………………………………………..

ADRESİ: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bundan sonra İŞVEREN olarak anılacaktır.

İŞÇİ

ADI SOYADI: ………………………………………………….

T.C. KİMLİK NO: ……………………………………………

SÖZLEŞME SÜRESİNCE BULUNACAĞI ADRESİ: …………………………………………………………………….

SÖZLEŞME SÜRESİNCE ERİŞİLECEK TELEFON NUMARASI: …………………………………………………

Bundan sonra İŞÇİ olarak anılacaktır.

EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ BAŞLAMA TARİHİ

…./…./20….

EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SEBEBİ

Yaygın olarak bulaşıcılığı tespit edilen Koronavirüs sebebiyle iş bu evde hizmet sözleşmesinin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

SÜRE

Evde hizmet sözleşmesi  …./…./20….. tarihinde sona erecektir. Bu tarihten sonra İŞÇİ normal işyeri adresindeki işine, ilk iş gününde hiçbir tebligata gerek olmaksızın başlayacaktır. İŞVEREN gerekli gördüğü taktirde sözleşme tarihini istediği zaman sona erdirebilir.

SÖZLEŞME KONUSU

İŞÇİ, normal iş sözleşmesinde yazılı ve yükümlü olduğu tüm işleri bulunacağı adreste yapacak ve İŞVEREN’in işle ilgili verdiği ve vereceği yeni görevleri zamanında ve verilen sürede yerine getirecektir.

ÜCRET

İŞÇİ, Evde hizmet sözleşmesi süresince normal iş sözleşmesinde yazılı ücretini aynı süre içerisinde alacaktır. Evde hizmet sözleşmesi sona erdiğinde ise İŞÇİ normal iş sözleşmesinde aldığı ücreti almaya devam edecektir.

GENEL ŞARTLAR

1- İŞÇİ’nin bulunacağı adreste meydana gelecek iş güvenliği tedbirlerini İŞÇİ almak zorundadır. Meydana gelebilecek kazalardan İŞVEREN hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

2- İŞÇİ, Kanuni çalışma süresince (günlük 7,5 saat) normal mesai saatlerinde olduğu gibi yukarıdaki adresinde bulunacak ve çalışmasını bu adreste sürdürecektir.

3- İŞÇİ, Evde hizmet sözleşmesi süresince elde ettiği İŞVEREN’in müşterilerine ait her türlü veriyi, hizmet sözleşmesi sona erdiğinde yok edecektir.

4- İŞÇİ, Evde hizmet sözleşmesi süresince elde ettiği İŞVEREN’e ait her türlü veriyi, hizmet sözleşmesi sona erdiğinde yok edecektir.

5- İŞÇİ, Evde hizmet sözleşmesi süresince elde ettiği İŞVEREN’in yazılımlarına ait her türlü veriyi, hizmet sözleşmesi sona erdiğinde yok edecektir.

6- İŞÇİ, Evde hizmet sözleşmesi süresince elde ettiği İŞVEREN’in müşterilerine, verilerine, bilgi ve yazılımlarına ait her türlü veriyi, kişisel verileri koruma mevzuatı kapsamında koruyacak ve ikinci veya üçüncü şahıslara, kurumlara kesinlikle vermeyecektir.

7- İŞÇİ tarafından Evde hizmet sözleşmesi gereğince üretilen hizmet veya ürünlerin kusurları bir hafta içerisinde İŞÇİ’ye İŞVEREN tarafından bildirilecek ve kusurların giderilmesi talep edilecektir.

İŞÇİYE TESLİM EDİLEN MALZEMELER

İŞÇİ, evde hizmet sözleşmesi süresince kullanılmak ve sözleşme süresi sonunda İŞVEREN’e teslim edilmek üzere aşağıdaki Malzemeleri teslim almıştır. Söz konusu malzemelerin kullanılmasından İŞÇİ sorumludur.

1 –

2 –

3 –

İŞÇİ, Evde hizmet sözleşmesi süresince İŞVEREN tarafından teslim edilen yukarıda yazılı malzemeleri özenle koruyacak ve güvenli bir şekilde kullanacaktır. Evde hizmet sözleşmesi sona erdiğinde İŞVEREN’e sağlam ve eksiksiz teslim edecektir. İŞÇİ’nin kusurundan kaynaklandığı tespit edilen malzemelerdeki hasarlar, kayıplar için İŞVEREN zararının tazminini talep edebilecektir.

İŞÇİ TARAFINDAN SAĞLANAN MALZEMELER

1 –

2 –

3 –

İŞÇİ, evde hizmet sözleşmesi süresince kullanılmak üzere yukarıdaki Malzemeleri kendi imkanlarıyla temin etmiştir. İŞVEREN bu malzemelerin bedeli olarak İŞÇİ’ye …………. TL. ödeyecektir

İş bu evde hizmet sözleşmesinde bulunmayan konularda 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri ve normal İş sözleşmesi şartları geçerlidir. Meydana gelebilecek ihtilaflarda …………………….. mahkemeleri yetkilidir.

İş bu evde hizmet sözleşmesi İŞÇİ ve İŞVEREN tarafından okunup, anlaşılarak kendi rızalarıyla imza altına alınmıştır. Bir sureti İŞÇİ’ye bir sureti de İŞVEREN’e teslim edilmiştir. …/…./20……

İŞVEREN                                                                                           İŞÇİ

Evde Hizmet Sözleşmesi'ni Word Ortamında İndirmek İçin Tıklayınız

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara