Etiket arşivi: İzinsiz Çalıştırılan Yabancı İşçi İPC

SGK
0
Genel SGK Pratik Bilgiler

2020 İzinsiz Çalıştırılan Yabancı İşçi İPC

AÇIKLAMALAR: 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır. 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci...

×

Bir Şeyler Ara