Etiket arşivi: e-beyanname yetki girişi

yapılandırma
0
Mevzuatlar

Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgi Girişine İlişkin Önemli Duyuru

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, elektronik beyanname...

×

Bir Şeyler Ara