Etiket arşivi: defter beyan sistemi kimleri kapsar

Defter Beyan Sistemi Nedir ? Kimleri Kapsar ?
0
Muhasebe

Defter Beyan Sistemi Nedir? Kimleri Kapsar?

17 Aralık 2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Söz konusu Tebliğde, Defter-Beyan Sistemi hakkında açıklamalara...

×

Bir Şeyler Ara