Etiket arşivi: dask

yapılandırma
0
Mevzuatlar

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

19 Ocak 2021 Sayı : 31369 MADDE 1 –31/12/2016tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 3...

×

Bir Şeyler Ara