bilanço defter tutma hadleri

2018 Yılı Defter Tutma Halleri

19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı ve 01.12.2013 tarih ve 28838 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ'e göre “GEÇİCİ… Daha fazla oku

% gün önce

Bu websitesi çerez kullanır.