Etiket arşivi: basit usul defter tutma hadleri

0
Muhasebe Pratik Bilgiler

2018 Yılı Defter Tutma Halleri

19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı ve 01.12.2013 tarih ve 28838 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ‘e göre “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gerçek...

×

Bir Şeyler Ara