Etiket arşivi: 2020 bilanço defter tutma hadleri

basından yazılar
0
Vergi Pratik Bilgiler

2020 Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (VUK Mükerrer MD. 177 )

1-Yıllık Alış Tutarı 280.000. TL Satış Tutarı 390.000. TL 2-Yıllık Gayri Safi İş Hasılatı 140.000. TL 3-İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Tutarının Toplamı...

×

Bir Şeyler Ara