resmi gazete

E-Fatura, e-arşiv, e-irsaliye Uygulamalarına İlişkin Geçiş Zorunluluğu ve geçiş süreleri, Gib E-Belge Uygulaması Üzerinden Kesilecek Fatura Sınırına İlişkin ve e-Gider Pusulasının Düzenlenmesi ve Teslimine İlişkin Düzenlemeler Yapıldı.

19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılmasına dair (Sıra No:535) sayılı tebliğ  22/01/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Tebliğ ile, E-Fatura, e-arşiv, e-irsaliye Uygulamalarına İlişkin Geçiş Zorunluluğu ve geçiş süreleri, Gib E-Belge Uygulaması Üzerinden Kesilecek Fatura Sınırına İlişkin ve e-Gider Pusulasının Düzenlenmesi ve Teslimine İlişkin Düzenlemeler yapıldı.

E-Fatura Uygulamasına İlişkin Geçiş Zorunluluğuna İlişkin Yapılan Düzenlemeler;

Tebliğin 1. Maddesi ile,

a) e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğuna ilişkin 2018 ve müteakip hesap dönemleri için uygulanan 5 Milyon TL olarak uygulanan brüt satış hasılatı 2021, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için yeniden belirlenmiştir.

Yeni brüt satış hasılatı sınırları;

  • 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL,
  • 2021 hesap dönemi için 4 Milyon,
  • 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olarak belirlenmiştir.  

b) aşağıdaki şartları sağlayan mükellefler e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

  • Gerek kendi siteleri gerekse de platformlar üzerinden e-Ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden,

-2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,

-2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş  

hasılatı) olanlara

  • Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere   

aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden;

-2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,

-2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş      

hasılatı) olanlara,

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerine,

e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirildi.

E-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi;

Tebliğin 2. Maddesi ile e-fatura uygulamasına geçiş süresindede yapılan değişiklik ve ilaveler aşağıdaki gibidir.

a) Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamlarda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden brüt satış hasılatı şartını 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde sağlayanlar 1/7/2022 tarihine kadar, 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayanlar ilgili hesap dönemini izleyen 7. ayın başına kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundalar.

b) Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartlarını 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2022 tarihine kadar, 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

c) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri. 22.01.2022 tarihi itibariyle faaliyette bulunanlar 1/7/2022 tarihine, 22.01.2022 tarihinden sonra faaliyete başlayanlar ise, faaliyete başladıkları ayı izleyen 4. ayın başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar İle İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu;

Tebliğin 3. Maddesi İle söz konusu tebliğin Iv.2.4.2. bölümünde yapılan değişiklik ile, Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamlarda mal ve hizmet satışını gerçekleştirenler ise bu Tebliğin (IV.1.4) bölümünün (a) fıkrasının 4 numaralı bendinde belirtilen şartların sağlandığı hesap dönemini izleyen 7. ayın başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Gib E-Belge Uygulaması Üzerinden Kesilecek Fatura Sınırına İlişkin Tutarlarda Yapılan Değişiklikler;

Tebliğin 4. Maddesinde yapılan düzenleme ile e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01/03/2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek teslim ve hizmetlerde ilişkin düzenlenecek faturaların,

  1. Vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL’yi,
  2. Vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından 213 Sayılı Kanunun 232 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen(2022 için 2 bin TL),

işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı aşması halinde Başkanlık Portalları üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlenecek.  

Elektronik Ticaret Kapsamında Düzenlenen e-Arşiv Faturalara İlişkin Usul ve Esaslar;

Tebliğin 5. Maddesi ile yapılan düzenlemede, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olup internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar, Söz konusu satışlarda; sevk irsaliyesinin bir örneğinin (veya format ve standardı Başkanlıkça belirlenen ve bu satışa ilişkin olarak düzenlenen e-İrsaliyenin elektronik ortamda sorgulanmasına, görüntülenmesine, doğrulanmasına imkan veren bilgileri barındıran özel kodlu belgenin kağıt çıktısının), sevk irsaliyesi yerine geçen e-Arşiv Faturanın kağıt çıktısının ya da ÖKC fatura bilgi fişinin sevk edilen malın yanında bulunması gerekmektedir.

E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Ve Geçiş Sürelerindeki Düzenlemeler;

Tebliğin 6. Ve 7. Maddeleri ile e-irsaliye uygulamasına geçiş şartlarında değişiklikler yapıldı.

  • e-İrsaliye uygulaması geçiş şartları kapsamında 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemleri için uygulanan 25 Milyon TL ve üzeri ciro haddinin 2021 ve müteakip hesap dönemleri itibari ile 10 Milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu şartları sağlayan mükellefler müteakip hesap döneminin 7. ayı başından itibaren e-irsaliye uygulamasına geçmeleri gerekmektedir. 
  • Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-Fatura uygulamasına dahil olma şartı aranmaksızın e-İrsaliye uygulamasına dahil edilecek.

E-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasının Genel Kapsam İle İlgili Yeni Düzenleme;

Tebliğin 8. Maddesi ile e-döviz alım satım belgesi uygulamasının genel kapsamı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Bu uygulama, birinci fıkrada belirtilen mükelleflerden, aynı zamanda ilgili mevzuat dahilinde kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi de bulunanlar bakımından, döviz ve kıymetli maden alım/satım işlemlerinde 385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında tek belge olarak düzenlenebilen “Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi” ile “Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi”ni de kapsamaktadır.

Bu Tebliğde düzenlenen e-Döviz Alım/Satım Belgesi ile e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi, yeni belge türleri olmayıp, kâğıt ortamdaki “Döviz Alım/Satım” ve birinci fıkradaki mükellefler tarafından düzenlenen “Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım” belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e-Gider Pusulasının Düzenlenmesi ve Teslimine İlişkin Düzenlemeler;

Tebliğin 9.maddesi ile e-gider pusulasının imzalanması ve saklanmasına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

e-gider pusulasının düzenlenmesine ve teslimine ilişkin bölümde yapılan düzenlemeye göre elektronik sertifika ile imzalanan e-Gider Pusulasının kağıt çıktısında düzenleyen imzası aranmaksızın muhattabın imzalaması yeterli kabul edilecek. E-gider pusulasını düzenleyen tarafca e-gider pusulası hem ıslak imzalı kağıt ortamında hemde elektronik ortamda saklayacaklar.

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara