Defter Beyan Sistemi Nedir ? Kimleri Kapsar ?

Defter Beyan Sistemi Nedir? Kimleri Kapsar?

17 Aralık 2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Söz konusu Tebliğde, Defter-Beyan Sistemi hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

1) Defter-Beyan Sistemi hangi amaçla geliştirilmiştir?

Bu sistem;

Serbest meslek erbabı,

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile

Basit usule tabi olan mükelleflerin

kayıtlarının;

Elektronik ortamda tutulması,

Bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması,

Vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile

Elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi

amacıyla geliştirilmiştir.

2) Defter-Beyan Sistemini kimler kullanacaktır?

Defter Beyan Sistemi;

Serbest meslek erbabı,

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile

Basit usule tabi olan mükellefler

tarafından kullanılacaktır.

3) Defter-Beyan Sistemini kimler kullanamaz?

Defter Beyan Sistemi;

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,

Gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından oluşan gelir vergisi mükellefleri,

Kurumlar vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Bakanlıkça müsaade edilenler

tarafından kullanamayacaktır.

4) Defter Beyan Sistemini kullanmak için başvuru yapmak gerekiyor mu?

Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

5) Sistemi kullanma yükümlülüğünün başladığı tarih nedir?

Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1/1/2018,

Diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018)

tarihinden itibaren Defter-Beyan Sistemini kullanmaları zorunludur.

Diğer taraftan, Tebliğin geçici 1 inci maddesinde; 31/12/2017 tarihine kadar Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular;

Serbest meslek erbapları tarafından 31/1/2018,

Basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30/6/2018

tarihine kadar yapılabileceği belirtilmiştir.

6) Sisteme nereden giriş yapılacaktır?

Defter-Beyan Sistemine kullanıcı kodu veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) ve şifre bilgileri kullanılarak www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılacaktır.

7) Defter-Beyan Sistemini kullanmak için kullanıcı kodu ve şifre nasıl alınabilir?

Sisteme giriş sırasında kullanılacak şifre bilgisi, mükellef veya noterden yetkilendirdiği kişi tarafından gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yapılacak başvuru ile alınabilecektir.

Şifrenin vergi dairesine başvurularak talep edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından muhataba müracaat anında sistemden üretilecek şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf, Teslim Tutanağı karşılığı mükellef veya yetkilendirdiği kişiye verilecektir.

Sistemin kullanılması için mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından kullanıcı kodu ve şifre teminine yönelik olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik beyanname uygulamasına ilişkin ilgili diğer mevzuat dikkate alınacaktır.

8) Defter-Beyan Sisteminde neler yapılacaktır?

Sisteme giriş yapılarak gelir ve giderler elektronik ortamda kaydedilebilir, defterler bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturabilir, saklanabilir ve beyannameler hazırlanarak onaylanabilir. Diğer taraftan Sistem üzerinden fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgeler elektronik ortamda düzenlenebilecektir.

9) Beyannameler sistem üzerinden gönderilebilecek midir?

Sistem üzerinden mükelleflerin ilgili döneme ait beyannamelerini oluşturabileceği, düzenleyebileceği, gönderebileceği ve görebileceği menüler yer almaktadır. Mükellefler beyannamelerini inceleyebilecek, onaylayabilecek ve gönderebileceklerdir.

10) Sistem üzerinden hangi beyannameler gönderilebilir?

Basit usule tabi mükellefler “ Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi”, “Muhtasar Beyanname” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”ni Sistem üzerinden gönderebileceklerdir. Katma değer vergisi mükellefiyeti olanlar “KDV Beyannamesi”ni de gönderebilecektir.

Söz konusu Tebliğe bu bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Kaynak..

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara