basit usul nedir

Basit Usul Vergi Mükellefiyeti Ne Demek ?

İçindekiler

Vergiye tabi olan mükellefler ikiye ayrılır.Bunlar ; Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi olanlar ve Gerçek Usulde Gelir Vergisine tabi olanlar. Bu iki mükellefiyet şeklinin basitçe farklarını inceleyecek olursak Gerçek Usule tabi olan mükellefler KDV, Stopaj, Geçici Vergi gibi vergi türlerinden sorumludurlar. Basit Usul tabi olanlar ise adı üstünde sadece basit usul kazançlarının vergilerini öderler ve diğer vergi türlerinde mükellefiyetleri bulunmaz. Bu verginin belirlenme şekli de mali dönem içerisinde elde ettikleri kazançtan yola çıkılarak belirlenir.

Basit Usule Tabi Olmanın Şartları Nelerdir ?

Basit Usule tabi olmak vergi mükellefine vergisel açıdan bir sürü avantajlar kazandırır. Bu avantajlara sahip olabilmek için Gelir Vergisi Kanununda belirtildiği üzere Genel ve Özel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

 1. Kendi işinde bilfiil çalışmak ya da bulunmak
 2. İşyeri mülkiyeti işyeri sahibine aitse emsal kira bedelinin, kiralanmış olması halinde ise yıllık kira bedeli toplamının 2020 yılı için büyükşehirlerde 11.000 TL’yi, diğer yerlerde ise 7.000 TL’yi aşmaması
 3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

 • Alım Satım işi ile uğraşanlar için ; Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sona satanların yıllık alım tutarlarının 2020 yılı için 140.000 TL’yi veya yıllık satış tutarının 220.000 TL’yi aşmaması
 • Hizmet işleri ile uğraşanlar için bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 2020 yılı için 70.000 TL’yi aşmaması
 • Hem alım satım hem de hizmet faaliyetlerinin bir arada yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 2020 yılı için 140.000 TL’yi aşmaması

Basit Usulde Vergiye Tabi Olmanın Sağladığı Olanaklar

 • Yasal muhasebe defteri tutma zorunluluğu yoktur.
 • Vergi tevkifatı yapma zorunluluğu yoktur. Ücret ve kira giderleri için muhtasar beyanname verilmez.
 • Üç aylık dönemlerde geçici vergi verilmez.
 • Basit usule tabi mükelleflerin teslim ve hizmetleri KDV’den istisnadır. KDV Beyannamesi verilmez.
 • Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.
 • Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulmaktadır. Ancak, isteyen mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan kendileri tutabilecekleri gibi mali müşavirlere de tutturabilirler.
 • Ticari kazançlarına yıllık 11.000 TL indirim yapılmaktadır.
 • Engellilik indiriminden faydalanabilirler.

Basit Usule Göre Vergilendirmede Dikkat Edilecek Hususlar

 • Basit usule tabi mükellefler birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunamazlar.
 • Basit usule tabi mükellefler alım satım faaliyetlerini internet üzerinden yapmaları halinde basit usulden faydalanamazlar.
 • Gerçek usulde vergilendirilen kişilerin eş ve çocuklarının aynı türden faaliyette bulunmaları halinde basit usulden faydalanamazlar.
 • Aynı işte ortak olarak çalışanların hakkında yıllık kira bedeli ve iş hacmi ölçüleri topluca dikkate alınır. Ortaklık durumunda ortaklardan bir tanesi gerçek usule tabi ise, diğer ortaklar basit usulde vergilendirilme haklarını kaybederler.
 • Yukarıda belirtilen koşulları sağlasalar bile bazı iş grupları Basit Usul’den yararlanmaları mümkün değildir. Bu iş gruplarının neler olduğu Gelir Vergisi Kanunun 51. Maddesinde sıralanmaktadır.
Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara