bağımsız denetim firması kurmak

Bağımsız Denetim Şirketi Kurmanın Şartları

Kanun gereğince bağımsız denetim yaptırmak zorunda olan şirketlerin denetimini yapabilmek için öncelikle KGK(Kamu Gözetimi Kurumu) tarafından yetkili bir bağımsız denetim şirketi olması zorundadır.

Bir bağımsız denetim firması kurabilmek için ise tabiki şartlar var. Bu şartları aşağıda listelenmiştir.

 1. Öncelikle kurulacak olan şirket sermaye şirketi olmalıdır. (Yeni düzenlemeye göre anonim,limited veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket)
 2. Hisseleri nama yazılı olmalıdır.
 3. Faaliyet konusu sadece bağımsız denetimi ve 3568 sayılı Kanun kapsamındadi mesleki hizmetleri içerecektir.
 4. Ticaret ünvanında bağımsız denetim ibaresi bulunmalıdır. Tabi ilk önce Gümrük ve Ticaret bakanlığından izin alınmalıdır.
 5. Şirket ortaklarının tamamı YMM veya SMM olmak zorundadır ve oy haklarının yarısından fazlası denetçilere ait olmak zorundadır.
 6. Denetçiler tam zamanlı ve asgari bir raporlama dönemi için istihdam edilecektir.
 7. Yönetim Kurulun tamamı meslek mensuplarından olacak ve ek olarak %75’i ise kadrosundaki denetçilerden oluşacaktır.
 8. Şirket bünyesindeki denetçilerin,ortakların,kilit yöneticilerin başka bir denetim kuruluşunda veya kendi nam ve hesabına bağımsız denetim faaliyeti gerçekleştirmiyor olması gerekmektedir.
 9. Yapılacak olan denetim faaliyetlerinin yeterli ve etkin olması için kurum tarafından uygun görülecek düzeyde organizasyon,mekan,teknik donanım,belge ve kayıt düzenine sahip olunması şarttır.
 10. Denetçiler yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince ” Bağımsız Denetim Belgesi” ‘ne sahip olmalıdır.
 11. 28’inci maddedeki şartları sağlayan en az 2 sorumlu ortak baş denetçi olmalıdır.
 12. Denetim kadrosu asgari olarak 27’inci maddedeki şartları sağlayacak nitelikte ve genişlikte olmalıdır.
Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara