Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltımı Muhasebe Kayıtları

Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltımı Muhasebe Kayıtları

Sermaye şirketlerinden bir tür olan Anonim Şirketler sermayelerinde sürekli değişikliğe gidebilirler. Sermayelerini artırma yoluna gidebilecekleri gibi türlü ekonomik ve yasal sebeplerden ötürü azaltma yoluna da gidebilirler.

Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltım Nedenleri ;

 • Sermayenin tutarının yarısının veya 2/3’ünün karşılıksız kalması
 • Esas sermaye tutarının iş hacminden fazla gelmesi veya şirket sermayesinin belli bir bölümünden başka yatırım alanlarına kaydırılması
 • Hisselere düşen kâr payı oranının düşmesi
 • Şirketin büyük zararlara uğramış olması ve bu zararların telafi edilmemesi
 • Şirketin konusu değiştirmesi

Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltım Yolları ;

 • Hisselerin nominal değerleri indirilir
 • Hisselerin sayısı azaltılır. Geri alınan hisse senetlerinin yerine yeni nominal değerde yazılı hisse senetleri verilir. Aradaki fark ortaklara (hissedarlara) ödenir.

Sermaye azaltımı kararı alan Anonim Şirket aşağıdaki işlemleri yerine getirir:

 • Sermaye artırma ve azaltma kararı alınır.
 • Ana sözleşmenin değişik metni hazırlanır.
 • Değişiklik metni ile ilgili serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli malimüşavir bilirkişi rapor alınır.
 • Genel kurul kararı alınır.
 • Alacaklılar davet edilir.
 • Sermaye azaltılması ile ilgili değişiklik ticaret sicilinde tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur.

Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltımı Muhasebe Kayıtları

Örnek 1:
Kalaycı Anonim Şirketi sermayesinin iş kapasitesine göre fazla gelmesi nedeniyle sermayesini 15.01.2009 tarihinde 20.000 TL azaltmaya karar vermiş ve gerekli işlemler tamamlamıştır.

Şirket, sermaye azaltımını piyasadan nominal değeri 5 TL olan 4.000 adet hisse senedi satın alıp iptal etmek suretiyle gerçekleştirmiştir

Cevap:
Sermaye azaltımı işlemlerinin muhasebe kayıtları şöyle yapılır ;

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara