resmi gazete

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na 20/1/2022 Tarihli ve 7352 Sayılı Kanun’un 1. Maddesiyle Eklenen Geçici 33. Maddesindeki Bazı İbareler Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir

VUK Geçici 33. Maddesinin birinci fıkrasında enflasyon düzeltmesi kapsamında yer almayacak dönemleri belirleyen “Geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021…” ifadesinde yer alan “…. 2021…”  ibaresi Anayasa Mahkemesi tarafından aşağıdaki gerekçeyle iptal edilmiştir. 

Özetle “şatların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın 2021 hesap dönemine ilişkin mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasının hukuki güvenlik, belirlilik ve kanunların geriye yürümezliği ilkesiyle bağdaşmadığı” belirtilerek yapılan itiraz sonucunda Anayasa’nın 13., 35. Ve 73. Maddeleri kapsamında değerlendirilerek 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/105, K: 2023/208 Sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 

Enflasyon Muhasebesi; Geçici 33. Madde –(Ek: 20/1/2022-7352/1 md.)
  
Geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemleri itibarıyla) ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde mükerrer 298 inci madde kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz.
Mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası uygulaması açısından, birinci fıkrada enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı belirtilen dönemler enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönem olarak değerlendirilir.
31/12/2023 tarihli mali tablolar, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulur. Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar/zarar farkı geçmiş yıllar kar/zararı hesabında gösterilir. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl karı vergiye tabi tutulmaz, geçmiş yıl zararı zarar kabul edilmez. 
Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri, mükerrer 298 inci maddenin (A) fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında olan mükellefler bakımından geçerli değildir. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Karar 16/1/2024 Tarih ve 32431 Sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmıştır.

Kaynaklar

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara