yapılandırma

2021 Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

213 sayılı VUK’nun 176 ncı maddesi defter tutma bakımından tüccar sınıflarını, 177 – 178 inci maddeleri birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutma hadlerini, 179–180-181 nci maddeleri ise sınıf değiştirme şartlarını düzenlemiştir.

İşletme Esasından Bilanço Esasına Geçiş İçin;

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler.(VUK md.180)

Bilanço Esasından İşletme Esasından Dönüş İçin;

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179)

İşletme hesabı esası ve Bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenmektedir.

2021 Yılı için Defter tutma hadleri; 29.12.2020 tarihli ve 31349 (1.) Mükerrer sayılı R.G de yayımlanan 522 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

1) İŞLETME ESASINDAN BİLANÇODAN ESASINA GEÇİŞ ŞARTLARI:

VUK 177/1. SATIN ALDIKLARI MALLARI OLDUĞU GİBİ VEYA İŞLEDİKTEN SONRA SATAN

2020 Yılı Yıllık Alış tutarı: 300.000 .-TL (%20) fazlası = 360.000 .- TL VEYA

2020 Yılı Yıllık Satış tutarı: 420.000 .- TL (%20) fazlası = 504.000 .- TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

VUK 177/2. BİRİNCİ BENTTE YAZILI OLANLARIN DIŞINDAKİ İŞLERLE UĞRAŞANLAR

2020 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 150.000.- TL (%20) fazlası = 180.000 .-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

VUK 177/3. 1 VE 2 NUMARALI BENTLERDE YAZILI İŞLERİN BİRLİKTE YAPANLAR

2020 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 300.000 TL (%20) fazlası = 360.000 .-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

177/3 GÖRE ÖRNEK AÇIKLAMA:

İş hasılatı: 60.000 x 5 = 300.000.- TL

Yıllık satış tutarı: 220.000.- TL

300.000+220.000= 520.000.-TL Bu tutar (520.000.-TL ) , 420.000 TL (%20) fazlası olan 504.000 .-TL nı

aştığı için Bilanço esasına göre defter tutulacaktır.

2) BİLANÇODAN ESASINDAN İŞLETME ESASINA DÖNÜŞ ŞARTLARI;

177/1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan 2020 Yılı Yıllık Alış tutarı: 300.000 .-TL (%20) eksiği = 240.000.-TL VEYA

2020 Yılı Yıllık Satış tutarı: 420.000 .- TL (%20) eksiği = 336.000.- TL altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler.

177/2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar

2020 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 150.000.- TL (%20) eksiği = 120.000 -TL nın altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler.

177/3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapanlar

2020 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 300.000 TL (%20) eksiği = 240.000.-TL altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR

Başkan

İSMMMO

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara