SGK

2020 İzinsiz Çalıştırılan Yabancı İşçi İPC

İDARİ PARA CEZALARICEZA
MİKTARI(TL)
2017
CEZA
MİKTARI(TL)
2018
CEZA
MİKTARI(TL)
2019
CEZA
MİKTARI(TL)
2020
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için6.2297.130882110.812
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya2.4912.85135274.323
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya4.9835.70470578650
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için415475587851

AÇIKLAMALAR:

  • 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
  • 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

ARTIRIM

  • 2018 yılı idari para cezası tutarları 2017 yılı Yeniden Değerleme oranında (%14,47) artırılmıştır.
  • 2019 yılı idari para cezası tutarları 2018 yılı Yeniden Değerleme oranında (% 23,73) artırılmıştır.
  • 2020 yılı idari para cezası tutarları 2018 yılı Yeniden Değerleme oranında (% 22,58) artırılmıştır.
Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara