2018'de İşbaşı Eğitim Teşviki Devam Edecek

2018’de İşbaşı Eğitim Teşviki Devam Edecek

İşbaşı Eğitim Teşviki İŞKUR tarafından işverenlerin işçilerini çalışırken eğitirken aynı zamanda maliyetlerini azaltmaya yönelik 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 15.maddesi ile 23/4/2015 tarihinde yürürlüğe girmişti.

6645 sayılı kanun ile belirlenen şartları sağlayan işverenler teşvikten yararlandırdıkları çalışanları için asgari ücret üzerinden hesaplanan prim payı kadar indirim aldığı teşvik 2017 yılının sonuna kadar devam etmişti. 25/12/2017 tarihli Bakanlar kurulu kararı ile ki muhtemelen yeni belirlenen asgari ücretin işverenlere ve piyasaya getirdiği yükü azaltmak için 31/12/2018’e kadar uzatıldı.

İşbaşı Eğitim Teşvikinden Kimler İçin Faydalanılabilir?

İşverenler bu işbaşı eğitim teşvikinden yararlanmak isterseler eğer çalışanların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir.

  • 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması
  • İşKur tarafından başlatılan eğitim programını tamamlaması veya engeli olmaması
  • Takip eden 3 ay içinde aynı meslek alanında 4(a) kapsamında özel sektörde işe alınan
  • İşe başlatılan işyerinin önceki yıldaki çalışan sayısına ilave olan

İşbaşı Eğitim Teşviki Tutarları Nasıl Hesaplanır?

İşbaşı Eğitim Teşvikinden faydalanma şartlarını sağlayan işçileri işe başlatan işverenler için,

  • işyeri imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay,
  • diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile

5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar Fondan karşılanır.

İşbaşı Eğitim Teşvikinden Kimler Faydalanamaz?

İşveren payına ait primlerin Fondan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak;

  • 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi,
  • sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazine ve Fon tarafından karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresi içinde ödemesi ve
  • kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

(Yapılandırma ve taksitlendirme bu hükümden yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir.)

Kontrol ve denetimlerde, sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler 1 ay boyunca bu teşvikten yararlanamazlar. Ayrıca Devletten ihale usulü ile iş alarak çalışan işyerleri de bu teşvikten yararlanamazlar.

Sosyal güvenlik destek primine bağlı çalışan emekliler ile yurt dışında çalışan işçiler üzerinden bu teşvikten faydalanılamaz.

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara