2018 Yılı Defter Tutma Halleri

04.12.2017 tarihinde Muhasebe kategorisine eklenmiş, 4.460 Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı ve 01.12.2013 tarih ve 28838 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ‘e göre “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gerçek kişi tacirlerden Vergi Usul Kanununa göre ikinci sınıf tüccar sayılanlar, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu Tebliğde sayılan defterler yerine mezkûr Kanun hükümlerine uygun olarak işletme hesabı esasına göre defter tutabilirler.” Der. bu tebliğden anlaşılacağı üzere VUK 177 hadlerini doldurmayan mükellefler İşletme defterini tutabilirler.

TUİK, 2018 yılındaki ceza ve harçların hesaplanmasında esas rakam olarak alınacak olan yeniden değerleme oranının temeli olan Yi-ÜFE oranını yüzde 14.47 olarak hesapladı.

Bu durumdan ötürü 2018 yılında tutulacak defterler türleri için belirlenen hadler için 2017 yılına bakmamız gerekmektedir. Buna göre Birinci Sınıf Defter‘e geçmek için gerekli rakamlar şunlardır ;

  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 476 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2017’dan itibaren 170.000 -TL veya satışları tutarı 476 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2017’dan itibaren 230.000 -TL lirayı aşanlar,
  2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 476 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2017’dan itibaren 90.000 –TL Lirayı aşanlar;
  3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 476 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2017’dan itibaren 170.000 -TL lirayı aşanlar;
  4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukardaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.);
  5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerininin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.);
  6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.

Buna göre; VUK 177.Maddesi Hadleri aşağıdaki şekilde oluşmaktadır. (2017 Yılı için)

Alış Tutarı                        Satış Tutarı
1.nci Bentteki Sınırlar;       170.000 TL,                       230.000 TL

2.nci Bentteki Sınırlar;       Gayri Safi Hasılatı               90.000 TL

3.ncü Bentteki Tutarlar;     1+2 Beraber Yapanlar       170.000 TL

ALIŞ TUTARI % 20 DÜŞÜK % 20 YÜKSEK SATIŞ TUTARI % 20 DÜŞÜK % 20 YÜKSEK
1.nci Bentteki Sınırlar; 170.000 136.000 204.000 230.000 184.000 276.000
2.nci Bentteki Sınırlar; 90.000 72.000 108.000
3.ncü Bentteki Tutarlar; 170.000 136.000 204.000

 

 

Yazar Hakkında

Amatör Webmaster, Opel hastası , SMMM Stajyeri , Dededen muhasebeci

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

Sitemizde En Çok Okunan İçerikler

İş Arama İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır ?İşten çıkarılan işçiye iş arama iznini vermeyip ihbar ödeyecek
İşe Başlama / Bırakma Formu Nasıl Doldurulur ?İşe Başlama / Bırakma Formu Nasıl Doldurulur   Örnek Veriler ; Adı
Fatura Nedir ? Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir ?Fatura Örneği Fatura : Satılan mal veya yapılan iş karşılığında
2018 Yılı Defter Tutma Halleri19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı ve 01.12.2013 tarih ve

Sitemizde En Çok Yorumlanan İçerikler

İkinci El Araç Satışlarında KDV Beyanı ve Fatura Düzeniİkinci el araç satışlarınıda kapsayan 05.04.2018 tarihinde yayınlanan 178
Karlı Hava Da Fren KullanımıAracı bulunan kişiler kış havası oluşmadan önce yetkili servisler
Tabloyla Örnek Kıdem Tazminatı HesaplamasıBugünkü yazımda sizlere örnek bir Kıdem Tazminatı nasıl hesaplanır

Son Yapılan Yorumlar

İkinci El Araç Satışlarında KDV Beyanı ve Fatura Düzeni için YASİN diyorki;

kardeşim bakıyorum herkes karlı satışa örnek vermiş kar değilde zararına satış yaptı onada bi örnek versenize diyelim 10000 aldı 9000 sattı bunu bana

İkinci El Araç Satışlarında KDV Beyanı ve Fatura Düzeni için Hüseyin Kalaycı diyorki;

ARAÇ BEDELİ 50.000,00 ALIŞ – SATIŞ ARASINDAKİ FARK(KDV DAHİL) 25.000,00 KDV HARİÇ24.752,48 KDV %1 247,52 TOPLAM TUTAR 75.000,00

İkinci El Araç Satışlarında KDV Beyanı ve Fatura Düzeni için aydın metin diyorki;

Üstad merhaba, yeni kanuna göre keseceğimiz 2.el araç faturası şablonu nasıl olmalı?
  • Son Yazılar

  • Son Yorumlar

  • Kategoriler

  • Etiketler