2017 Pratik Bilgiler

İçindekiler

 

2017 YILI ASGARİ ÜCRET – YASAL KESİNTİLERİ

( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi )

Brüt Ücret1.777,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı248,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı17,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı1.510,88 TL
Gelir Vergisi226,63 TL
Damga Vergisi13,49 TL
Kesintiler Toplamı506,75 TL
Asgari Geçim İndirimi

(Bekâr ve Çocuksuz)

133,31 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ)

(Bekar ve Çocuksuz)

1.404,06 TL

 

2017 ASGARİ ÜCRET AGİ DAHİL NE KADAR?
 MEDENİ DURUMAYLIK TUTAR
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Bekar)1.404,06 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan)1.430,73 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu)1.450,72 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu)1.470,72 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu)1.497,38 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan)1.404,06 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu)1.424,06 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu)1.444,06 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu)1.470,72 TL

 

                                                     İŞVERENE MALİYETİ             
Asgari Ücret1.777,50 TL
SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı)275,51 TL
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU35,55 TL
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ2.088,56 TL

 

KAPICILAR İÇİN

2017 YILI ASGARİ ÜCRET – YASAL KESİNTİLERİ

( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi)

Brüt Ücret1.777,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı248,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı17,78 TL
Kesintiler Toplamı266,63 TL
NET ÜCRET1.510,87 TL

 

KAPICILAR İÇİN
İŞVERENE MALİYETİ
Asgari Ücret1.777,50 TL
SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı)275,51 TL
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU35,55 TL
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ (*)2.088,56 TL

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2017 – AGİ 2017 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
MEDENİ DURUMAYLIK TUTAR
Bekar133,31 TL
Evli eşi çalışmayan159,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu179,97 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu199,97 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu226,63 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu226,63 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu226,63 TL
Evli eşi çalışan133,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu153,31 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu173,31 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu199,97 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu213,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu226,63 TL

2017 Yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

 

2017 BORDRO PARAMETRELERİ
ASGARİ ÜCRETTL 
ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT) 1.777,50 TL
ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT)59,25 TL
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKÂR) 133,31 TL
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ)1.270,75 TL
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DÂHİL)1.404,06 TL
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 2.088,56 TL
VERGİLENDİRİLEBİLİR GELİR DİLİMLERİVERGİ ORANI
 13.000 TL’ye kadar % 15
 30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası % 20
 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası % 27
 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası % 35
SAKATLIK İNDİRİMİTL
1. DERECE SAKATLAR İÇİN 900 TL
2. DERECE SAKATLAR İÇİN 470 TL
3. DERECE SAKATLAR İÇİN 210 TL
SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİTL
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK59,25 TL
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK 444,38 TL
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK1.777,50TL
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK 13.331,40 TL
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSUTL
Bekâr133,31 TL
Evli/Eşi Çalışıyor 133,31 TL
Evli/Eşi Çalışıyor + 1 Çocuk153,31 TL
Evli/Eşi Çalışıyor + 2 Çocuk 173,31 TL
Evli/Eşi Çalışıyor + 3 Çocuk 199,97 TL
Evli/Eşi Çalışmıyor 159,98 TL
Evli/Eşi Çalışmıyor + 1 Çocuk 179,97 TL
Evli/Eşi Çalışmıyor + 2 Çocuk 199,97 TL
Evli/Eşi Çalışmıyor + 3 Çocuk 226,63 TL
ÇOCUK YARDIMITL
Çocuk Yardımı İstisnası – SGK35,55 TL
Çocuk Yardımı İstisnası – GV (0-6 yaş arası)48,03 TL
Çocuk Yardımı İstisnası – GV (6 yaş üstü)24,01 TL
AİLE YARDIMITL
Aile Yardımı İstisnası – SGK177,75 TL
KIDEM TAZMİNATI TAVANI4.426,16 TL
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ14 TL
ÜCRETLİLERDE DAMGA VERGİSİBinde 7,59
SGK MUHTASAR VE AYLIK PRİM HİZMET BELGESİNDE DAMGA VERGİSİ40,20 TL

 


2017 YILI SGK TAVAN VE TABAN ÜCRETLERİ
( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi )
SGK Aylık Kazanç Alt Sınırı:1.777,50 TL
SGK Aylık Kazanç Üst Sınırı:13.331,40 TL
SGK Günlük Kazanç Alt Sınırı:59,25 TL
SGK Günlük Kazanç Üst Sınırı:444,38 TL


Fatura Düzenleme Sınırı 2017 yılı tutarı 
900 TL ’dir.

2017 Yılı Demirbaş ve Amortisman Düzenleme Sınırı 900 TL’dir.

 

2017 yılı Kıdem Tazminatı Tavanı

01.01.2017 – 30.06.2017 dönemi : 4.426,16 TL
01.07.2017 – 31.12.2017 dönemi : 4.732,48 TL

 

Sakatlık İndirimi Tutarları

Birinci Derece Sakatlıklar İçin:900,00 TL
İkinci Derece Sakatlıklar İçin:470,00 TL
Üçüncü Derece Sakatlıklar İçin:210,00 TL

2017 Yılı Vergiden Müstesna Yemek Bedeli: 14,00 TL’dir (KDV Hariç)

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ
(V.U.K. MADDE:177)
AÇIKLAMA 2017 YILI
YILLIK MAL ALIŞLARI TOPLAMI170.000 TL
YILLIK MAL  SATIŞLARI TOPLAMI230.000 TL
HİZMET G.SAFİ HASILAT  90.000 TL
1.VE 2. BİRLİKTE YAPILMASI HALİNDE İŞ HASILATININ170.000 TL
BEŞ KATI İLE YILLIK SATIŞ TUTARININ TOPLAMI

 

MADDE NO – KONUSU
Tutar (TL)
MADDE 104-İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması

 

2.000

 

3- İlanın;

– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

gazetede yapılması

– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

yapılması

 

2.000-200.000

  

200.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-

 

Tahakkuktan vazgeçme

 

24

MADDE 153/A-Teminat tutarı90.000
MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;

– Alış tutarı

– Satış tutarı

 

 

170.000

230.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

 

90.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı170.000
MADDE 232-Fatura kullanma mecburiyeti900
MADDE 252Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç2,40
MADDE 313-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar900
MADDE 343-En az ceza haddi 
  – Damga vergisinde

  – Diğer vergilerde

                              11

 21

MADDE 352- 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

 

130

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

meslek erbabı

 

80
3 – İkinci sınıf tüccarlar

 

40
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

olanlar

 

19
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

 

11
6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 

5
II nci derece usulsüzlükler                                   

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

 

70

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

meslek erbabı

 

40
3 – İkinci sınıf tüccarlar

 

19
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

olanlar

 

11
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

 

5
6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 

2,80
MADDE NO – KONUSUTutar (TL)

 

MADDE 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek

makbuzu verilmemesi, alınmaması

– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek

toplam ceza

 

                                                         210

                    110.000

2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu

taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya

bulundurulmaması

 

– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 

– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam

ceza

 

                                                       210

                                          

 

 

 

 

                                          11.000

 

          110.000

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

210
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve

mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik

bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara

uymayanlara

 

                    5.000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak

işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını

kullanmaksızın işlem yapanlara

 

260
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

getirmeyen matbaa işletmecilerine

 

–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel

usulsüzlük cezası

 

 

800

 

 

160.000

9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

getirmeyenlere

 

                      1.100
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

adına

 

                       800
MADDE 355-b) Damga Vergisinde 
 – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası1,80
MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 

madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 

                                                  1.400 
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

tespit edilenler hakkında

 

700
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında350
    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.000
MADDE 370

 

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı50.000

 

 2017 USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
1. DERECE USULSÜZLÜKLER Tutar (TL)
1- Sermaye şirketleri 130 TL
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 80 TL
3 – İkinci sınıf tüccarlar 40 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 11 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5 TL
2. DERECE USULSÜZLÜKLER 
1- Sermaye şirketleri70 TL
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı40 TL
3 – İkinci sınıf tüccarlar19 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar11 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler5 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,80 TL

ÖZEL USULSÜZLÜK
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uygulmaması
 
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması210 TL
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza110.000 TL
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması210 TL
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza11.000 TL
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza110.000 TL
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması210 TL
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 5.000 TL
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara260 TL
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine800 TL
 – Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası160.000 TL
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere1.100 TL
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına800 TL

Damga Vergisinde
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası1,80 TL
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında1.400 TL
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde700 TL
tespit edilenler hakkında
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında 350 TL
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.000 TL
Kullanılan sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı50.000 TL

 

2017 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi

 

Gelir dilimi

Vergi oranı

13.000 TL’ye kadar

% 15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası

% 20

110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası

% 27

110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası

% 35

 

2017 yılında ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi

 

Gelir dilimi

Vergi oranı

13.000 TL’ye kadar

% 15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası

% 20

70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası

% 27

70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, fazlası

% 35

2017 Yılı Damga Vergisi Oranları

(1) SAYILI TABLO 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1.  Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler             

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                          

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                             

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

7. (Ek:6728/28. md.Yürürlülük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar ahil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

(Binde 9,48)

8. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

(Binde 9,48)

9. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

(Binde 9,48)

10. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:
a) Taksitle satış sözleşmeleri
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmeleri
ç) Paket tur sözleşmeleri
d) Abonelik sözleşmeleri
e) Mesafeli satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

11. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016)  7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

12. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

13. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1. Tahkimnameler

(51,40 TL)

2. Sulhnameler

(51,40 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(288,60 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                              

(51,40 TL)

2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
    aa) Makbuz senedi (Resepise)                                               

(17,80 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)

(10,50 TL)

    ac) İyda senedi

(1,80 TL)

    ad) Taşıma senedi                                                                     

(0,60 TL)

b) Konşimentolar                                                                         

(10,50 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                        

(17,80 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(39,70 TL)

bb) Gelir tabloları

(19,10 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(19,10 TL)

c) Barnameler

(1,80 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları                                                    

(7,80 TL)

e) Ordinolar

(0,60 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(7,80 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,60 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(51,40 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri

(68,60 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri

(33,90 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler

(33,90 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 

(33,90 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler                           

(68,60 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler          

(25,30 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(25,30 TL)

f) (Değişik: 6728/28. md Yürürlük:9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler.

(40,20 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,60 TL)

 

Yazar Hakkında
Toplam 362 yazı
Hüseyin Kalaycı
Hüseyin Kalaycı
Lise yıllarında babamın gölgesinde rahmetli dedemin ışında başladığım bu mesleği 2019'un Eylül ayında almaya hak kazandığım S.M.Mali Müşavirlik unvanı ile mesleği en iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. İlerideki hayalim ise bir bağımsız denetim firması kurmaktır.
×

Bir Şeyler Ara