Meslek Kodu Bildirimi Cezaları Ne Zaman Başlıyor?
27Aralık 2017
Bir İşyerindeki çalışanların işyerinde hangi işi/görevi/mesleği yaptıkları işveren tarafından işe girdikleri tarihten itibaren SGK işe giriş ekranından ve ayrıca her ay gönderilen aylık prim ve hizmet belgesinde belirtiliyor. Yeni kanun değişikliği gerekçesiyle meslek kodlarına büyük önem geldi. Hatta cezalar bile söz konusu olacak. Peki, bu..
Defter Beyan Sistemi Nedir? Kimleri Kapsar?
19Aralık 2017
17 Aralık 2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Söz konusu Tebliğde, Defter-Beyan Sistemi hakkında açıklamalara yer verilmiştir. 1) Defter-Beyan Sistemi hangi amaçla geliştirilmiştir? Bu sistem; Serbest meslek erbabı, İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler..
Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltımı Muhasebe Kayıtları
7Aralık 2017
Sermaye şirketlerinden bir tür olan Anonim Şirketler sermayelerinde sürekli değişikliğe gidebilirler. Sermayelerini artırma yoluna gidebilecekleri gibi türlü ekonomik ve yasal sebeplerden ötürü azaltma yoluna da gidebilirler. Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltım Nedenleri ; Sermayenin tutarının yarısının veya 2/3’ünün karşılıksız kalması Esas sermaye tutarının iş hacminden fazla..
2018 yılı İçin Asgari Ücret (Tahmin)
7Kasım 2017
Asgari Ücret Özel firmaların çalışanlarına ödemesi gereken devlet tarafından kanunla belirlenen en düşük tutar olarak açıklanabilir. Firmalar asgari ücret üzerinde ödeme yapmakta serbesttir ancak asgari ücret tutarın altında ödeme yapması yasaktır. Bu yasağa uymayan işverenlere tespiti halinde belirlenen tutarlarda ceza kesilir. Kesilen ceza her ay..