İş Arama İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır ?

İşten çıkarılan işçiye iş arama iznini vermeyip ihbar ödeyecek olan işveren işçiye iş arama izin saatleri için %100 zamlı olarak ücreti ödemek zorundadır. Bundan anlaşılacağı üzere işçi iş arama iznini kullanmadığı zaman o süreler için %100 yani 2 katı zamlı ücret hak kazanır. Bu ödeme işçiye yapılacak asıl ücrete ek olarak yapılır.

İş arama izin ücreti hesaplama

saatlik ücret * iş arama izni toplam saati * katsayı

şeklinde hesaplanır.

İş Arama Saati Hesaplama

İşçinin çalışma süresi boyunca 2 saat iş arama izni vardır. Dolayısıyla hesaplama da çalışma günü * 2 şeklinde hesaplanır.

Örnek:

3.000 TL aylık brüt ücret alan bir personelin 14 gün ihbar süresi bulunmaktadır. Cumartesi günleri çalışmayan işçinin 1 Ekim itibariyle başlayan ihbar süresinde toplam 10 iş günü bulunmaktadır.

Saatlik ücreti: 3000 / 225 = 13,33

İş arama izni toplam süresi 10 * 2 = 20 saat

İşçinin, 13,33 * 20 * 2 = 533,33 TL yeni iş arama izin ücreti bulunmaktadır.

Hesaplanan bu tutar işçinin asıl ücretine ilave olarak, yeni iş arama izni fazla mesaisi şeklinde ödenmelidir.

İhbar Tazminat Tutarları Ne Kadar ?

Hizmet Süresi Bildirim Süresi İhbar Tazminatı Tutarı
6 aydan az olan çalışma dönemi için
2 hafta
2 Haftalık Ücret
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için
4 hafta
4 Haftalık Ücret
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için
6 hafta
6 Haftalık Ücret
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için
8 hafta
8 haftalık Ücret
Paylaş

YORUM YAZIN